FutureFURstudio betjänar hela pälsbranschen och designsektor: det här sker dels genom att föra dem och olika aktörer inom design (t. ex mode- och möbelindustrin) närmare varandra och dels genom att befrämja användningen av päls i designprodukter och inom nya tillämpningsområden. Via projektet utvecklar man verksamhetskoncept som svarar mot designkundernas behov. Man skapar en öppen innovationsmiljö för branschens företag och bevarar och utvecklar kunnandet inom pälsdesign internationellt. Projektet utvidgar också nätverk med designer/formgivare från andra branscher. Projektet har varit inbjuden till olika mässor i Istanbul, Milano, Ukraina, Paris,  Aten och Kastoria.

FutureFURstudio- projektet finansieras av Österbottens förbund och Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia samt VASEK och kommunerna i Vasaregionen och Centria yrkeshögskolan med sin egen finansiering. Privat finansiering kommer från pälsbranschen.

 


FutureFURstudio -förplaneringsprojekt

Via ett nytt samarbete förenade Mellersta Österbottens yrkeshögskola och Juthbacka kulturcentrum sitt kunnande för att skapa FutureFURstudio  i Österbotten

Mellersta Österbottens yrkeshögskola/Enheten i Jakobstad och Juthbacka kulturcentrum startade i november 2010 ett samarbete kring uppbyggandet av en professionell pälsdesignstudio.  Under det fem månader långa förplaneringsskedet planeras verksamheten  och nya koncept för ett treårigt FutureFURstudio-projekt.  

MÖYH/Enheten i Jakobstad har från år 1996 byggt upp en unik högskoleutbildning med pälsdesign och marknadsföring som tyngdpunkter och Juthbacka kulturcentrum har tagit fram framgångsrika och lönsamma utvecklingskoncept för skapande branscher.  Med det gemensam projektet avses växa fram ett nära och långsiktigt samarbete som är  fruktbart för båda parter.

FutureFURstudio  ska bli den österbottniska pälsnäringens skyltfönster mot världen

Målet med projektet är att bygga upp ett i Österbotten beläget internationellt känt center för pälsbranschen. FutureFURstudio betjänar hela pälsbranschen, speciellt regionens pälsdjursuppfödare. Det här sker dels genom att föra dem och olika aktörer inom design ( t.ex mode- och möbelindustrin) närmare varandra och dels genom att befrämja användningen av päls i designprodukter och inom nya tillämpningsområden.  Via projektet utvecklar man verksamhetskoncept som svarar mot designkundernas behov. Man skapar en öppen innovationsmiljö för branschens företag och bevarar och utvecklar kunnandet inom pälsdesign internationellt. Projektet utvidgar också nätverk med  designers/formgivare från andra branscher.

 

Förplaneringsprojektet bygg upp strukturer för en långsiktig och innovativ verksamhet t.ex  

 

DISCOVERING FUR -en två veckors utbildningsmodul som består bl a av  grunderna i päls, besök till företag och kreativt skapande med päls som material.

 

Produktutvecklingstjänster åt företag - "protoworkshop". Företag/designers kan komma och testa och bearbeta kollektioner/prototyper under handledning. Företagen/designers erbjuds också skräddarsydda skolningar och andra tjänster t.ex inom  produktutveckling.

Workshopar. Yrkesmänniskor och designers från olika branscher och olika länder samlas till kreativa workshopar för att arbeta kring ett givet tema och skapa innovativa produkter tillverkade av pälsmaterial som producerats i Österbotten.

Internationell marknadsföring. Presentation av kollektioner som förverkligats i workshoparna på internationella modemässor, utställningar och andra evenemang. Showroom för besöksgrupper.

 

Förplaneringsprojektet finansierades av Österbottens förbund och kommunerna i Jakobstadsregionen via KOKO-programmet.

 

Projektledare

Pia Blomström

pia.blomstrom@centria.fi

tfn: 050 3368746

 


   
Seuraa meitä somessa: