FutureFOXstudio i korthet

En innovativ och målmedveten forskning och utveckling är nödvändig inom pälsbranschen. Under vårt tidigare projekt FutureFURstudio, som genomfördes i nära samarbete med olika aktörer inom pälsbranschen, framgick pälsfarmarnas behov av forskning och utveckling just för blåräv och behovet att hitta nya marknader för blåräv.

Projektet FutureFOXstudio kommer att bestå av två delar som stöder varandra; testning och utveckling av ett Pop UP-koncept för pälsstudio samt forskning och utveckling med fokus på blåräv.

Syftet med projektet är att bedriva forskning och utveckling och fokusera särskilt på blåräv, som är den viktigaste produkten för den finländska pälsbranschen och finländska pälsfarmare. Genom att utveckla och testa ett Pop Up studio koncept kan vi samtidigt spana in nya marknader och nya produktidéer från andra branscher. Tack vare projektet skapar vi nya, internationella samarbetsnätverk.

Det material som används inom projektet är främst finländsk blåräv och huvudsakliga målgrupper är utländska tillverkare av läder- och skinnprodukter samt designers och nyckelpersoner från tilltänkta nya branscher. Det viktiga är att skapa nya kontakter och hämta in ny information och kunskap. Det sker med hjälp av Pop Up workshops, seminarier och företagsbesök. Pälsbranschen lever i en ständig förändring och med hjälp av Pop Up studios kan vi få en uppfattning om vilka marknader det lönar sig att satsa på och hur det lönar sig att gå framåt.

Målet med projektet är att utveckla och testa ett internationellt Pop Up studio koncept och göra forskning och utveckling främst med fokus på användningen av blåräv. Ny kunskap, nya kontakter och information ökar efterfrågan på utbildning inom pälsbranschen och ökar intresset för blåräv som material.

Yrkeshögskola Centria har startat upp projektet FutureFOXstudio. Projektet är ERUF- finansierat och Österbottens förbund fungerar som huvudfinansiär. Som kommunfinansiärer fungerar Concordia, Vasek och Närpes. Projektet är planerat i samarbete med Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund r.f och Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening. Båda parterna är också med och finansierar projektet likaså yrkeshögskola Centria med egenfinansieringsdel.

Pia Blomström

Yrkeshögskola Centria
050 3368746
www.centria.fi/futurefoxstudio


   
Seuraa meitä somessa: