Centria on mukana kehittämässä valtakunnallista korkea-asteen Green Care -koulutusta

 

Mitä Green Care on?

 

Green Care on luontoon, eläimiin ja maaseutuympäristöön perustuvaa ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja parannetaan elämänlaatua. Green Care-toimintaa voidaan yhdistää useisiin eri aloihin. Näistä keskeisimpiä ovat sosiaali- ja terveysala, matkailu- puutarha-, maatalous- sekä metsätalousala.
Koulutusmallin tavoitteena on lisätä luontolähtöisten menetelmien ja toimintaympäristöjen osaamista eri aloilla

Centria on mukana kehittämässä valtakunnallista korkea-asteen Green Care -koulutusta

Alkaneessa hankkeessa kehitetään työelämälähtöinen ja monialainen koulutusmalli korkea-asteelle, tuotetaan oppimateriaalia sekä testataan koulutusmoduuleiksi suunnitellut koulutukset. Tavoitteena on kehittää uudenlainen koulutusmalli korkea-asteelle täyttämään joustavasti ja ketterästi kasvu- ja rakennemuutosalojen osaamistarpeita. Koulutus suunnataan muun muassa Green Care-alan asiantuntijoille, palvelujen tuottajille ja työntekijöille, opettajille, ohjaajille, kouluttajille, neuvojille sekä näihin tehtäviin aikoville henkilöille ja korkeakoulutuksessa oleville tuleville ammattilaisille.

Koulutusmallista rakennetaan 30 opintopisteen laajuinen kokonaisuus
Koulutuspaketti jakautuu 5-10 opintopisteen moduuleihin ja siinä hyödynnetään verkko-opintojaksoja ja lähiopetusta. Koulutuksia kokeillaan parhaiden ratkaisujen löytämiseksi vuosina 2016–2017. Koulutus on maksuton. Koulutuksen lähijaksoja kokeillaan Rovaniemellä, Seinäjoella, Porissa, Jyväskylässä, Helsingissä, Kajaanissa, Mikkelissä ja Kokkolassa.

Koulutushankkeen kehitystyö seitsemän korkeakoulun yhteistyönä
Hanke toteutetaan yhteishankkeena, jota koordinoi Lapin ammattikorkeakoulu. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulu sekä Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Laajan toteuttajien verkoston ansiosta koulutusmallia pystytään kehittämään moniulotteisena kokonaisuutena.

Green Care-koulutusmalli korkea-asteelle-hanketta osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).


   
Seuraa meitä somessa: