Ensiharvennuspuuta tienvarsivarastolla

Hakkuutähteen ja hakkeen uudet käyttökohteet

Hakkuutähteen ja hakkeen uudet käyttökohteet -opas

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettu, Centria ammattikorkeakoulun ja Suomen metsäkeskuksen yhdessä toteuttama hanke Hakkuutähteen ja hakkeen uudet käyttömahdollisuudet tähtää uusien arvoketjumallien löytämiseen hakkuutähteen ja pienpuustosta valmistetun hakkeen saamiseksi rahanarvoisempaan muotoon. 

Arvoketjut voidaan jakaa lyhyisiin, tuottajalta kuluttajalle –ketjuihin ja pitkiin, useita välivaiheita ja toimijoita sisältäviin ketjuihin. Kustannustehokkaiden ratkaisujen aikaansaaminen vaatii toimivien markkinoiden luomista, raaka-aineiden tuotantopaikkojen selvittämistä, raaka-aineen prosessointia markkinoitavaan muotoon sekä logistiikan ja hyödyntämispaikkojen optimointia.

Hankkeessa suoritettavien toimenpiteiden avulla

  • Löydetään uusia hakkuutähteeseen ja/tai hakkeeseen pohjautuvia tuotteita
  • Luodaan liiketoimintamalleja ja hankintaketjumalleja, joita hyödyntämällä voidaan käynnistää uutta metsään perustuvaa liiketoimintaa
  • Suoritetaan tuoteideoihin liittyvä teknis-taloudellinen arviointi tuotelaadun, koostumuksen ja taloudellisen kannattavuuden ja toteutettavuuden näkökulmasta.


Ajankohtaista
Kilpailu / Hakkuutähteen ja hakkeen uudet käyttömahdollisuudet

 

 


   
Seuraa meitä somessa: