HIPPA-Remote

 

1.9.2021-31.8.2023

Koronapandemia on johtanut poikkeukselliseen mahdollisuuteen arvioida monia muuttumattomiksi luultuja käytänteitä uudelleen ja jatkojalostaa kriisin aikana omaksuttuja uusia toimintatapoja, sekä ottaa niitä pysyvämmin käyttöön.

Sote-alalla erityisesti koti- ja palveluasumisen alueella on tunnistettu akuutteja tarpeita uusille teknologialähtöisille tuote- ja palveluratkaisuille. HIPPA-Remote -hankkeessa kehitetään ja testataan käyttäjälähtöisiä etä- ja hybridikehityssovelluksia ja palveluita uusien ja innovatiivisten digitaalisten tuotteiden sekä palvelujen kehityksessä.

Etätoteutukset parantavat yritysten ja asiantuntijoiden tasa-arvoista mahdollisuutta osallistua tukipalveluihin maantieteellisestä sijainnista riippumatta, mikä edistää tuotekehityksen kustannustehokkuutta, laatua ja saatavuutta. Hanke myös parantaa yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sote-alalla kaupallistamisen, markkinoinnin, säännösten ja hankintaprosesseihin vaikuttavien tekijöiden osalta sekä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri alojen yrityksille sosiaalialan ja terveydenhoidon digitalisaatioon liittyen.

 

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Tukea sosiaali- ja terveysalan yritysten ja palveluntuottajien käyttäjälähtöistä, terveysturvallista ja resurssiviisasta tuotekehitystä etä- ja hybridikehityspalvelujen avulla.
  2. Luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri alojen yrityksille sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyen
  3. Kehittää korkeakoulujen digitaalisia kehitysympäristöjä, kuten simulaatio- ja virtuaaliympäristöjä sekä virtuaaliteknologioita siten, että ne tukevat yritysten ja palveluntuottajien digitalisaatiota ja tuotekehitystä, sekä mahdollistavat yritysten kehittämien tuotteiden ja palveluiden nopeat kokeilut, sekä testaamisen.
  4. Tukea yrityksiä ja sote-palveluntuottajia yhdessä kehittämään digitaalisia tuotteita ja palveluja, joiden avulla parannetaan palvelu- ja kotona-asumisen turvallisuutta, esteettömyyttä, sosiaalista yhteydenpitoa, asukkaan toimintakyvyn ylläpitoa, sekä palvelujen saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta.
  5. Parantaa yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sote-alalla kaupallistamisen ja markkinoinnin, kestävän kehityksen ja vihreän kasvun, uusien liiketoimintamallien sekä säännösten ja hankintaprosesseihin vaikuttavien tekijöiden osalta.

HIPPA-Remote-hanke toteutetaan kolmen maakunnan, Keski-Pohjanmaan (Centria), Pirkanmaan (TAMK) ja Uudenmaan (Metropolia), rajat ylittävänä kolmena itsenäisenä, mutta samannimisenä ja toisiinsa kytkeytyvänä yhteishankkeena.

 

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.


   

Ajankohtaista

Centrian ja Metropolian edustajat tutustuivat TAMK:n terveysteknologialaboratorioympäristöön

16.12.2021

Viime viikolla Centrian ja Metropolian väkeä matkusti Tampereelle tutustumaan TAMK:n Virtual lab for social and health care:en. HIPPA-Remote -rinnakkaishankkeiden edustajat kolmesta ammattik...

HIPPA-Remote kovassa vauhdissa

8.11.2021

Syyskuun alussa käyntiinpotkaistu HIPPA-Remote etenee jo kovaa tahtia. Rinnakkaishankkeiden toteuttajat ovat tavanneet etänä yhteisen toiminnan suunnittelun merkeissä ja ensimm&aum...

Seuraa meitä somessa: