Innovations and industrial Internet - I3
1.8.2015 – 31.5.2018

 

Taustaa hankkeesta

Teollinen internet on konsepti, joka tähtää uusien liiketoimintojen kehittämiseen. Se on ajan myötä laajentunut käsittämään myös ihmisen toimintojen tukemista työssä ja jokapäiväisessä elämässä. Konseptin laajempi tulkinta tarjoaa mahdollisuuden perinteistä insinöörityön näkökulmaa laajempien osaamisalueiden kehittämiseen yritysten ja organisaatioiden kilpailukyvyn vahvistamisessa. Hankkeen tulosodotuksena on pk-yritysten kilpailukyvyn lisääntymisen ohella luoda sellainen peruskehys, jota noudattaen yrityksen tuotanto, toimitusketju, palvelut ja innovaatiomallit voidaan integroida kestävän kehityksen perusteita noudattaen.

I3-hankkeeseen osallistuvat Centrian lisäksi partneriyliopistot Ruotsista (Luulajan teknillinen yliopisto) ja Norjasta (Narvikin korkeakoulu). Rahoittajana toimii Euroopan Unionin Interreg Pohjoinen Euroopan aluekehitysrahasto.

Toiminnan kohde

Digitalisaatio tarjoaa monille aloille suuria mahdollisuuksia. Se luo perustan dokumenttien vapaalle käytettävyydelle yrityksen sisällä sekä laajemmin myös yritysten ja klusterien välillä valmistavassa teollisuudessa, matkailun ja luovilla teollisuuden aloilla, terveydenhoidossa ja koulutuksessa. Digitalisaatio mahdollistaa yhdessä avoimen innovoinnin kanssa uudenlaista arvonluontia esimerkiksi yrityksen liiketoimintojen adaptiivisen skaalautuvuuden avulla. Kuluttajat ja asiakkaat saavat hyödyn arvonluonnista jokapäiväisessä elämässä.

Projektiin osallistuu vähintään kuusi yritystä Suomesta, joiden tarpeita kartoitetaan ja joille tehdään kehitysehdotuksia ja teknologiademonstraatioita. Kehitettävät ratkaisut voidaan testata ja pilotoida käytännössä yrityksen toiminnassa.

Tavoitteet

Innovaatiotoiminnan kautta pyritään kehittämään uudenlaisia liiketoiminnan mahdollisuuksia: tuotteita, prosesseja ja palveluja, jotka hyödyntävät teollista internetiä. I3-hanke pyrkii tunnistamaan yritysten innovaatiotoiminnan määräävät tekijät ja luomaan innovaatioalustan, jossa osallistuvien ja kokeilevien tutkimus- ja kehitysaktiviteettien avulla edistetään uusimman teknologian käyttöönottoa alueen pk-yrityksissä mm. esittämällä muutos- ja parannusehdotuksia nykyiseen toimintaan. Yrityksille demonstroidaan teollisen internetin ja innovaatioiden tarjoamia mahdollisuuksia modernien teknologioiden ja sovellusten kautta:

- suunnitelmat automatisaatioon ja robotisointiin
- simuloinnit ja kokeilut
- 3D-mittausten, -skannausten ja -tulostusten kokeilut
- etävalvonta ja -käyttö
- kyberturvallisuus
- IoT-alustat, langattomat anturit ja mobiilit käyttöliittymät
- laitedatan keräys ja analysointi

Kilpailuetua teollisesta Internetistä ja tekoälystä - seminaari-iltapäivä Ylivieskassa 21.3.2018

 

Yhteistyökumppanit:

 

         


   

Ajankohtaista

Menestyksekästä alkanutta vuotta

1.1.2018

I3-hanke toivottaa yhteistyökumppaneilleen menestyksekästä alkanutta vuotta 2018!

Digitalisaatio 2017 – Kilpailuetua tuotannollisille yrityksille -tapahtuma Ylivieskassa 10.5.

11.4.2017

Digitalisaatio 2017 – Kilpailuetua tuotannollisille yrityksille -tapahtuma kutsuu alueen yritykset tutustumaan digitalisaation sovellusten tarjoamiin etuihin ja mahdollisuuksiin yritystoiminnan ...

Hyvää Joulua ja Menestyksekästä Uutta Vuotta 2017

19.12.2016

Centrian hanketoimijat I3-hankkeessa haluavat toivottaa Hyvää Joulua ja Menestyksekästä Uutta Vuotta 2017 kaikille yhteistyöyrityksille ja -kumppaneille!

Seuraa meitä somessa: