ICH North - Passing on our musical traditions

ICH North on Centria-ammattikorkeakoulun, Kansanmusiikki-instituutin ja Tromssan yliopiston yhteishanke, jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi kansanmusiikin aineetonta kulttuuriperintöä.

Hanke tukee kansanmusiikin aineettoman kulttuuriperinnön säilymistä ja parempaa näkyvyyttä tuleville sukupolville sekä kehittää kulttuuriperintöön liittyvää rajat ylittävää yhteistyötä.

 

Kuva: Risto Savolainen

ICH North on luonteeltaan valmisteleva hanke, jonka tuloksena ovat aineettoman kulttuuriperinnön käytäntöjä jakava verkosto, suunnitelma digitaalisesta kansanmusiikin aineettoman kulttuuriperinnön materiaalipankin sisällöstä ja koulutussuunnitelma sille, miten aineetonta kulttuuriperintöä säilytetään digitaalisen tekniikan avulla. 

Hankkeessa yhdistyvät Centrian koulutusosaaminen kansanmusiikin alalla ja Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen asiantuntijajärjestöksi akkreditoidun Kansanmusiikki-instituutin tietotaito Unescon sopimuksen jalkauttamisessa ja toimimisessa ruohonjuuritason perinneyhteisöjen kanssa.

ICH North on Interreg Pohjoinen 2014–2020 -ohjelman tukema ja hanke toteutetaan 1.1.2021 – 30.9.2022.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 203 221 euroa.

Pohjoismaisina yhteistyökumppaneina on UIT Arctic University of Norway lisäksi Pohjois-Ruotsin ja Saamenmaan perinnemusiikkitoimijoita.

 

                     


   

Ajankohtaista

Join the mapping of the northern musical heritage!

16.9.2021

The ICH North project is developing new ways and education to safeguard the cultural heritage of music in the northern regions of Finland, Sweden and Norway. One of the measures of the project is to c...

Paikannu pohjoisen musiikkiperinnön virtuaalikartalle!

16.9.2021

ICH North -hankkeessa kehitetään uusia keinoja ja koulutusta musiikin kulttuuriperinnön turvaamiseen Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisilla alueilla. Yhtenä hankkeen toimenpiteen&au...

Julkaistu 1.6.2021 Centria Bulletin: Verkostoitumalla osaamista yhteen

2.6.2021

Verkostoituminen on kuulunut kautta ihmiskunnan historian ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Olemme olleet riippuvaisia toistemme tarjoamasta turvasta ja voimavaroista. Ihmisten väliset...

Seuraa meitä somessa: