Lehdistötiedote 27.4.2021

                   


Materiaali- ja energiatehokkuutta hiilijalanjäljen ja elinkaarikustannusten minimoimisella


 


Centria ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat käynnistäneet kaksivuotisen tutkimus- ja kehityshankkeen, jossa tarkastellaan Pohjois-Pohjanmaalla toimivien yritysten hiilijalanjälkeä sekä tuotteiden, tuotantoprosessien sekä rakennusten elinkaarikustannuksia. Kokonaisvaltaisen hiilijalanjäljen laskemisen lisäksi hankkeessa tuotetaan konkreettisia toimenpide-ehdotuksia päästöjen vähentämiseksi ja kompensoimiseksi.


Ilmastoindikaattori-hankkeessa laaditaan toimialakohtainen hiilijalanjäljen pienentämiseen ja kompensaatioon tähtäävä ohjelma, jossa yritysten saataville tuodaan konkreettisia lukuja eri prosessi-, materiaali- ja energiavaihtoehtojen CO2-päästöistä ja kustannuksista. Hankkeen toimenpiteet kohdentuvat (puu)rakentamisen, lämmöntuotannon, materiaalituotannon (erityisesti energiaintensiivisen teollisuuden materiaalituotanto) ja jätehuollon toimialoille.  Hiilijalanjäljen pienentämis- ja kompensaatiomahdollisuuksien lisäksi kartoitetaan myös erilaisia alueellisia yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksia yli toimialarajojen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi materiaalisivuvirtojen yhdistämistä, joka voi tuoda päästöjen vähenemisen lisäksi kustannussäästöjä alueen yrityksille.


Suomen hallituksen julkaisema Reilulla siirtymällä kohti hiilineutraalia Suomea -tiekartan mukaisten toimien tavoitteena on, että Suomi on maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Ilmastoindikaattori-hankkeen tarkoituksena on ohjata yrityksiä kohti vähähiilisempiä valintoja ja näin edesauttaa Suomen hiilineutraaliutta.


Hankkeen päätoteuttaja toimii Centria-ammattikorkeakoulu ja osatoteutuksesta vastaa Oulun ammattikorkeakoulu. Centria mallintaa ja määrittelee tuotantoprosessien hiilijalanjäljen, osatoteuttaja Oamk puolestaan kiinteistöjen hiilijalanjäljen. Elinkaarikustannusten arviointi sekä hiilijalanjäljen pienentämis- ja kompensaatio-ohjelma tehdään yhteistyönä. Hanke toteutetaan 1.3.2021-28.2.2023. Päärahoituksesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.


 


Lisätietoja:


Centria-ammattikorkeakoulu                                                             


Heidi Kanala-Salminen                                                                         


TKI-koordinaattori                                                                             


p.044 725 0241                                                                          


heidi.kanala-salminen@centria.fi                                                        


 


Oulun ammattikorkeakoulu


Vesa Pitsinki                                                                                                           


Rakentamistalouden lehtori  


p. 050 536 1236        


vesa.pitsinki@oamk.fi


Sini Varis   


Projektisuunnittelija                                                                                              


p. 050 472 7389


sini.varis@oamk.fi                                                                                                            


 


 


   
Seuraa meitä somessa: