Vestia Oy:lle ympäristö on toiminnan ydin

Ennen oli yleistä haudata kaikki kotitaloudessa syntyneet jätteet kuntien ylläpitämille kaatopaikoille. Toista on nykyään, kun kierrätys ja jätelajittelu on ottanut suuria harppauksia eteenpäin. Kuudentoista kunnan alueen jätehuollosta vastaavan Vestia Oy:n porteista kulkevasta jätteestä hyödynnetään tänä päivänä yli 95%. Kehitys on toimitusjohtaja Olavi Soinion mukaan tapahtunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.


 
Vestia Oy:n toimitusjohtaja Olavi Soinio kertoo ympäristön olevan Vestian toiminnan ydinasia.


 ”Valistus ja asiakaspalvelu ovat olleet suuressa roolissa tähän lukuun pääsyssä, ja kierrätysneuvontaa tehdään tälläkin hetkellä täysipäiväisesti. Varsinaiseen loppusijoitukseen menee lähinnä vaikeasti puhdistettavaa villaa ja asbestia, mutta uudet teknologiat voivat tuoda näidenkin hyödyntämiseen mahdollisuuksia. Kierrätyksestä ja kiertotaloudesta on nykyään tullut teollinen prosessi.” Jätehuollon kehitystä voikin pitää yhtenä suurimman muutoksen läpikäyneenä toimintona hiilijalanjälkeä ajatellen.


Ilmastoindikaattori -hankkeeseen Vestia lähti mukaan, koska yrityksessä nähdään hankkeen tuottaman tiedon tuovan uusia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen ja lisäävän arvokasta tietoa sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta kannattavista toimenpiteistä. Hankkeen tuottamaa tietoa jaetaan myös koko toimialalle.


Hiilijalanjälkeen liittyviä asioita on Vestialla selvitelty aikaisemminkin. Tuotteen arvoketjun loppupäässä Vestia pyrkii tekemään toimenpiteet mahdollisimman ympäristöystävällisesti, ensisijaisesti uusiokäyttämään tai hyödyntämään esimerkiksi energiatuotannossa. Jätehuollossa päästöjä kuitenkin väkisinkin syntyy. ”Suuri osa toiminnastamme on logistiikkaa, ja etäisyydet toimialueella voivat olla hyvinkin pitkiä. Reittien ja keräysten optimointi ovat yksi hiilijalanjäljen pienentämisen keino. Esimerkiksi muovin erilliskeräyksen kannattavuutta pitää tarkastella myös kuljetuspäästöjen näkökulmasta.” Soinio kertoo. ”Tulevaisuudessa myös kuljetuskaluston osalta tulee varmasti tapahtumaan kehitystä.


Ilmastoindikaattorin lisäksi Vestialla on käynnissä muitakin hankkeita, joiden tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä ja kasvattaa energiaomavaraisuutta. ”Vesikolmio Oy:n kanssa tutkimme mahdollisuutta perustaa oma biokaasulaitos, jossa tuotettaisiin jätevesipuhdistamon lietteistä ja biojätteestä polttoainetta omalle kuljetuskalustolle."


 


   
Seuraa meitä somessa: