Hanke toteutetaan aikavälillä 1.3.2021-28.2.2023.  

Syksyllä 2021 hankkeessa on aloitettu mukana olevien toimialojen tuotantoprosessien hiilijalanjäljen määrittäminen ja mallintaminen yritysten tarjoaman datan perusteella. Data on siirretty vuokaavioihin, jotka auttavat hahmottamaan kokonaisuutta ja helpottaa tiedon siirtoa laskentaohjelmaan. Tietojen perusteella mallinnetaan kunkin toimialan tuotantoprosessien hiilijalanjälki käyttämällä SimaPro-ohjelmistoa. Tuotantoprosessien mallintamisesta vastaa Centia-ammattikorkeakoulu. Oulun ammattikorkeakoulu on aloittanut kiinteistöjen ja rakennuttamisen hiilijalanjäljen määrittämisen ja mallintamisen ja tavannut toimialojen yhteistyökumppaneita aiheen tiimoilta.

Myös elinkaarikustannusten arvioinnin tiedonkeruu on alkanut Centrian ja toimialojen osalta. Centria kerää tarvittavat tiedot yrityksiltä hanketta varten laaditulla lomakkeella, ja Centria myös avustaa tarvittaessa tietojen täyttämisessä.

Meneillään olevassa ensimmäisessä työpaketissa Centria kartoittaa toimialojen käyttämät prosessit, materiaalit ja energiamuodot sekä määritetään ja mallinnetaan hiilijalanjälki toimialakohtaisesti.  Kartoittamisessa hyödynnetään yhteistyöyritysten tarjoamia tietoja. Tällä hetkellä valmiina on puurakentamisen toimialan hiilijalanjäljen mallinnus. Jätehuollon, materiaalituotannon ja energiatuotannon hiilijalanjälkiä mallinnetaan parhaillaan. 

OAMK aloitti työnsä hankkeen ja toisen työpaketin parissa elokuussa 2021 kiinteistöjen ja rakentamisen hiilijalanjäljen määrittämisellä ja mallintamisella. Kustannusten arviointi tehdään rakennuksen koko elinkaaren ajalle. Elinkaareen sisältyy rakennustuotteiden valmistus, kuljetukset ja työmaatoiminnot, käyttö ja korjaukset, sekä purku ja kierrätys.

Kahden ensimmäisen työpaketin tarjoamien tietojen perusteella suoritetaan kolmannessa työpaketissa elinkaarikustannusten arviointi, ja neljäs työpaketti tuottaa hiilijalanjäljen pienentämis- ja kompensaatio-ohjelman.


   
Seuraa meitä somessa: