Aktiviteterna i projektet omfattar:

 -          Kartläggning av efterfrågan på den globala marknaden

-          Utveckling av nya produktkoncept och idéer

-          Optimering av utvinningsmetoder för värdefulla bioaktiva föreningar i laboratorie- och pilotskala

-          Utvärdering av grön extraktionsteknik

-          Utvärdering av nya realtidsmätningar inom bärförädlingsprocesser


   
Seuraa meitä somessa: