Hankkeen toimenpiteet

  • markkinakartoitus luonnontuotteiden kysynnästä maailmalla
  • tuotekonseptien ideointia kysynnän perusteella
  • arvokkaiden bioaktiivisten yhdisteiden talteenoton optimointia laboratorio- ja pilottimittakaavassa

Hankkeen toteuttajat

Centria ammatikorkeakoulu ja Ruotsin maatalousyliopisto SLU, Novia ammattikorkeakoulu sekä seuraavat kunnalliset toimijat Ruotsista: Dorotean kunta, Vilhelminan kunta ja Åsele Näringslivsstiftelse.

Hankkeen toteutusaika: 5/5015 - 4/2018

Hankkeen päärahoittaja on interreg Botnia Atlantica. Muut rahoittajat ovat Pohjanmaan liitto, Länstyrelsen Västerbotten, Kokkolan kaupunki, Kosek, Dorotean ja VIlhelminan kunnat sekä Åsele Näringslivsstiftelse.

Taustaa

Suomen luonnon monipuolisista ja puhtaista, mutta vajaasti hyödynnetyistä raaka-aineista voidaan aikaansaada trendikästä ja kansainvälisiä asiakkaita kiinnostavaa liiketoimintaa. Luonnontuotteilla tarkoitetaan sekä luonnonvaraisia että puoliviljeltyjä marjoja, sieniä ja yrttejä sekä erikoisluonnontuotteita, kuten pettua, mahlaa, pihkaa sekä jäkälää.  Luonnontuotteita voidaan hyödyntää erityisesti elintarvikkeina, funktionaalisina elintarvikkeina ja ravintolisinä. Luontoyrityksissä luonnontuotteista valmistetaan perinteisesti esimerkiksi mehuja, hilloja, makeisia sekä tilaviinejä. Luonnontuotteista voidaan myös erottaa arvokkaita ainesosia esimerkiksi lääke- ja kosmetiikkateollisuuden käyttöön. Tämä tarjoaa uusia ulottuvuuksia yrittäjyyteen.

Uusien super foodien ja elintarvikkeiden jalostaminen luonnon raaka-aineista sisältää useita työvaiheita aina raaka-aineen talteenotosta lopputuotteen kehittämiseen. Teollisen liiketoiminnan kehittäminen edellyttää sekä teknologioiden hyödyntämistä prosessin eri vaiheissa että niiden kehittämistä edelleen laboratoriomittakaavasta pilotointien ja testausten kautta teollisuusmittakaavaan.


   
Seuraa meitä somessa: