Markkinatarve

Centrian vietnamilainen opiskelija Nghia NGUYEN toteutti kesällä 2017 kartoituksen Vietnamin luonnontuotealan mahdollisuuksista ja Vietnamin markkinoilta löytyvistä tuotteista, joissa on käytetty raaka-aineina luonnontuotteita.

Raportti on saatavilla pyydettäessä: leena.faven@centria.fi

 

Terveystietoisuuden lisääntyminen on kasvattanut kysyntää

Esimerkiksi Arabiemiraateissa maan hallitus on panostanut lihavuuden, II-tyypin diabeteksen sekä sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn, mikä näkyy terveystietoisuuden lisääntymisenä ja hyvinvointituotteiden kasvavana kysyntänä. Koreassa taas terveellisten ja turvallisten elintarvikkeiden kysyntä erityisesti verkkokaupassa on lisääntynyt huomattavasti. Samanaikaisesti kotitalouksien käytettävissä olevat varat ovat kasvaneet, mikä on mahdollistanut laadukkaiden elintarvikkeiden kysynnän.

 

Pohjoismaihin kaivataan alalle lisää yrityksiä

EU-alueella menestyviä luonnontuotealan yrityksiä löytyy lähinnä Keski-ja Etelä-Euroopasta. Vaikka Suomessa riittää laadukkaita raaka-aineita ja maailman suurimmat luomuviljelyalueet ja -keruualat, on luonnontuoteala täällä vielä pienimuotoista, ja keskittynyt enimmäkseen Lappiin ja Itä-Suomeen. Raaka-aineiden keruu, viljely ja ennen kaikkea jatkojalostus superfoodeiksi, elintarvikkeiksi tai kosmetiikan raaka-aineiksi voisi luoda merkittävää yritystoimintaa ja lisää työpaikkoja maaseudulle.

 

Vihreät erotusteknologiat lupaavia vaihtoehtoja teollisuudelle

Ruotsin maatalousyliopisto SLU on verrannut vihreitä erotusteknologioita, kuten RBR-teknologiaa (Rotating Bed Reactor) ja mikroaaltoerotusta perinteisiin liuotinuuttoihin. Laboratoriomittakaavan tulosten perusteella RBR-teknologia on potentiaalinen vaihtoehto teollisen mittakaavan skaalaukseen, sillä tarvittava uuttoaika on lyhyempi kuin perinteisessä uutossa. Lisäksi RBR mahdollistaa teollisen mittakaavan jatkuvan prosessin. Mikroaaltoerotusta testattiin Yorkin yliopistossa, ja alustavien tulosten perusteella tehoaineiden talteenotto jo 30 minuutin aikana on parempi kuin esimerkiksi 24 tunnin Soxhlet-uutossa. Mikroaaltolaitteisto on kuitenkin investointina huomattavasti kalliimpi kuin muut menetelmät.

  

Antosyaniinien teolliselle uuttoprosessille optimaaliset parametrit

Tutkimme mustikan antosyaniinien teollista uuttoprosessia laboratoriomittakaavassa. Uuttoprosessissa huomioitiin seuraavat muuttujat: marjojen esikäsittelymenetelmät, prosessin lämpötila uutossa, liuottimen pitoisuus sekä kuiva-aineen ja liuottimen suhde. Novia suunnitteli uuttokokeet koesuunnittelulla (Design of Experiments) ja Centria analysoi yhteensä 150 erilaista näytettä. Koesuunnittelun avulla Novia pystyi määrittämään teolliselle prosessille optimaaliset parametrit, joiden avulla mustikan antosyaniinien saanto on korkein. Näytteiden antosyaniinien pitoisuudet määritettiin Centrian laboratoriossa nestekromatografilla ja kaikki näytteet mitattiin myös Vis-NIR-spektrometrillä Novialla. Novia laati tulosten pohjalta regressiomallin, jonka avulla antosyaniinien kokonaispitoisuudet voidaan riittävällä tarkkuudella määrittää pelkän VIS-NIR-spektrometrin avulla. Regressiomallin hyödyntäminen teollisessa uuttoprosessissa mahdollistaa nopean ja reaaliaikaisen Vis-NIR online monitoroinnin.

  

Yrityksille pikamenetelmä. Mustikan sisältämien tehoaineiden määrittäminen

Myytäessä marjoja tai muita luonnontuotteita maailmalle on hyvin tavallista, että niiden sisältämät tehoainepitoisuudet on tunnettava, jotta voidaan määrittää oikea hinta tuotteille. Tehoainepitoisuuksien määrittämisessä käytetään usein esimerkiksi nestekromatografia, mikä vaatii panostusta sekä infraan että osaamiseen. Kuitenkin yrittäjien on osoitettava myytävän tuotteen laatu myyntieristään, ja siksi perinteisten laboratoriomenetelmien rinnalla tarvitaan nopeampia laadunvarmistusmenetelmiä. Vertasimme mustikan antosyaniinipitoisuuksia käyttäen nestekromatografiaa ja UV-VIS-spektroskopiaa. Tulosten perusteella antosyaniinipitoisuus pystytään määrittämään laadunvarmistusta varten riittävällä tarkkuudella myös nopeammalla UV-VIS-spektrofotometrillä.

 

Mahlan laadun osoittaminen laboratorio- ja tilasto analyysein avulla

Puuvesimarkkinat ovat iso bisnes maailmalla. Markkinoita hallitsee kookosvesi, mutta pohjoismainen koivumahla voisi olla todellinen kilpailija. Määritimme vuosien 2016-2017 aikana koivumahlanäytteiden sokeri- ja metallimineraalipitoisuudet sekä analysoimme tulokset tilastollisilla monimuuttujamenetelmillä. Tilastoanalyysit osoittivat, että eri puiden ja kausien välillä on systemaattista vaihtelua. Monimuuttujamenetelmillä voitaisiinkin hyödyntää tunnistettaessa Premium-mahla tavanomaisesta mahlasta.

 

 

 

 


   
Seuraa meitä somessa: