Industry Nordic tähtää luonnontuotteiden teollisen mittakaavan valmistusmenetelmiin

Suomen luonnon monipuolisista ja puhtaista, mutta vajaasti hyödynnetyistä raaka-aineista voidaan tehdä trendikästä ja kansainvälisiä asiakkaita kiinnostavaa liiketoimintaa. Parhaillaan käynnissä olevan Centria-ammattikorkeakoulun koordinoiman Industry Nordic -hankkeen tavoitteena on edistää pohjoismaista luonnontuotealaa kehittämällä kysyntälähtöisiä tuotekonsepteja pohjoismaisille raaka-aineille.

- Kuluttajien terveysajattelu ja sairauksia ehkäisevien terveysvaikutteisten tuotteiden, niin sanotun super foodin,kysyntä on kasvussa myös Suomessa. Maailmalla superruoka on nousemassa megatrendiksi. Esimerkiksi Kiinassa on keskitytty erityisesti marjojen jatkojalostukseen, ja uusien marjatuotteiden määrä on kasvanut vuoden 2005 noin 60 tuotteesta vuoden 2013 yli 180 tuotteeseen, kertoo projektipäällikkö Leena Favén.

Marjojen sisältämistä arvoaineista tärkeimpiä tutkimuskohteita ovat erityisesti terveysvaikutuksia omaavat flavonoidit ja proantosyanidiinit. Maailmalta löytyy myös yrityksiä, jotka panostavat merkittävästi tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Yritykset hyödyntävät monipuolisesti erilaisia teknologioita raaka-aineen talteenotosta lopputuotteen teollisen mittakaavan valmistamiseen.

Industry Nordic -hankkeessa optimoidaan laboratorio- ja pilottimittakaavan teollisia marjojen jatkojalostusmenetelmiä, erityisesti arvokkaiden bioaktiivisten yhdisteiden talteenottoa, sekä verrataan modernia ja ympäristöystävällistä talteenottomenetelmää perinteiseen liuotinpohjaiseen talteenottoon. Online-monitoroinnin soveltuvuutta testataan teollisten valmistusmenetelmien valvonnassa.

Hankkeessa on tavoitteena luoda pk-yrityksille ja uusille yrityksille mahdollisuuksia kehittää marjojen sisältämistä arvoaineista korkeamman jalostusasteen tuotteita, mikä voisi olla mahdollista, jos arvoaineita otettaisiin enemmän talteen teollisessa mittakaavassa.

Hanketta koordinoin Centria-ammattikorkeakoulu ja kumppaneina ovat Yrkeshögskolan Novia ja Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2015 – 30.4.2018 ja budjetti 967 604 €. Hankkeen päärahoittajana on EU Interreg Botnia-Atlantica.


Taustaa: Mitä luonnontuotteet ovat?

Luonnontuotteilla tarkoitetaan sekä luonnonvaraisia että puoliviljeltyjä marjoja, sieniä ja yrttejä sekä erikoisluonnontuotteita, kuten pettua, mahlaa, pihkaa sekä jäkälää. Luonnontuotteita voidaan hyödyntää erityisesti elintarvikkeina, funktionaalisina elintarvikkeina ja ravintolisinä.

Luontoyrityksissä luonnontuotteista valmistetaan perinteisesti esimerkiksi mehuja, hilloja, makeisia sekä tilaviinejä. Luonnontuotteista voidaan myös erottaa arvokkaita ainesosia esimerkiksi lääke- ja kosmetiikkateollisuuden käyttöön. Tämä tarjoaa uusia ulottuvuuksia yrittäjyyteen.

Uusien superruoan ja elintarvikkeiden jalostaminen luonnon raaka-aineista sisältää useita työvaiheita aina raaka-aineen talteenotosta lopputuotteen kehittämiseen. Teollisen liiketoiminnan kehittäminen edellyttää sekä teknologioiden hyödyntämistä prosessin eri vaiheissa että niiden kehittämistä edelleen laboratoriomittakaavasta pilotointien ja testausten kautta teollisuusmittakaavaan.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Leena Favén, 044 7250 273, leena.faven@centria.fi


   
Seuraa meitä somessa: