Integration & Entreprenörskap

Centria är delgenomförare i projektet Integration & Entreprenörskap vars syfte är att stimulera invandrare till att starta företag. Den fria bildningens takorganisation Bildningsalliansen är huvudgenomförare i detta samarbetsprojekt som också inkluderar yrkeshögskolan Novia samt folkhögskolan Kredu.

Centrias uppgift går ut på att skapa digitala resurser för potentiella entreprenörer. Det förväntade resultatet är en extensiv videoserie i 34 delar där tittaren får grundläggande information om livet som företagare i Finland, och ämnen som tas upp är till exempel företagsformer, bokföring och beskattning. Videoserien presenteras på svenska men ska textas dels till finska och engelska, dels till flertalet av de största språken som används bland invandrare i Jakobstadsregionen.

Därtill producerar Centria också en kortare videoserie med reportage om företagare med invandrarbakgrund. Denna serie är tänkt som inspiration för aspirerande företagare och syftet är därtill att uppmuntra till en diversifiering av de branscher som invandrare oftast startar företag inom.

Projektet pågår under tiden 1.9.2017 – 31.5.2020 och finansieras av Europeiska socialfonden och Svenska kulturfonden.

SUOMEKSI

Centria on mukana osatoteuttajana yhteishankkeessa Integration & Entreprenörskap (Integraatio & Yrittäjyys), jossa tavoitteena on kannustaa maahanmuuttajia yritystoiminnan aloittamiseen. Hankkeen pääasiallisesta toteutuksesta vastaa vapaan sivistystyön katto-organisaatio Bildningsalliansen ja yhteistyökumppaneina toimii myös yrkeshögskolan Novia sekä Folkhögskolan Kredu.

Centrian tehtävä hankkeessa on tuottaa digitaalisia resursseja mahdollisille uusille yrittäjille.  Tarkoituksena on tehdä laaja, 34 osaa sisältävä videosarja, jonka avulla katsoja saa perustavanlaatuista tietoa siitä mitä yrittäjyyteen ja elämään yrittäjänä Suomessa sisältyy. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa yritysmuodot, kirjanpito ja verotus. Videosarja esitetään ruotsiksi ja tekstitetään sekä suomeksi että englanniksi. Tekstitykset pyritään kääntämään myös useille toisille suurille kielille joita Pietarsaaren seudulla asuvien maahanmuuttajien joukossa tavataan.

Lisäksi Centria tuottaa myös lyhyemmän videosarjan jossa esitetään reportaaseja yrittäjistä, joilla on maahanmuuttajatausta.  Tämän sarjan tavoitteena on inspiroida yrittäjyyttä harkitsevia mutta myös edistää maahanmuuttajataustaisten yrittäjien monipuolistumista mitä tulee alan valintaan.

Hanke on käynnissä 1.9.2017 – 31.5.2020 välisenä aikana ja rahoittajina toimivat Europeiska socialfonden ja Svenska kulturfonden.

 

IN ENGLISH

Centria is taking part in a project called Integration & Entreprenörksap (Integration & Entrepreneurship). The intention is to attract immigrants to become entrepreneurs and set up a business. The main initiator in this co-operative project is Bildningsalliansen, which is the head organization for adult education, also Yrkeshögskolan Novia and Folkhögskolan Kredu take part of this project as cooperative partners.

Centrias main task is to produce digital resources for potential entrepreneurs. The expected outcome is to create an extensive video serial in 34 parts, which provides the viewer with basic information about what entrepreneurship and life as an entrepreneur in Finland means. Topics that will be discussed includes i.a. company forms, bookkeeping and taxation. The material in the videos is presented in Swedish but subtitles will be provided both in English and Finnish. Subtitles will also be translated into most of the main languages that are spoken amongst immigrants in the region of Jakobstad.

In addition to this, Centria will also make a shorter video serial consisting of documentaries of entrepreneurs with an immigrant background. These documentaries are meant to evoke inspiration amongst aspiring entrepreneurs and moreover, the intention is to encourage a diversification regarding the branch of business, in which immigrants most commonly start up a business.

The project is carried out between 1.9.2017 – 31.5.2020 and it is financed by Europeiska socialfonden and Svenska kulturfonden.


   
Seuraa meitä somessa: