Jatkoväylä -hanke on 11 ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun yhteishanke. Hankkeen päätoteuttaja on Xamk. Hankeen ESR-rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY. 

Päätoteuttajan hankesivulle tästä linkistä.

 

Hankkeessa keskeisenä tavoitteina on

- lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta 2. asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta,

- luoda, pilotoida ja yhtenäistää valtakunnallisia, alueiden rajat ylittäviä, koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön perustuvia, ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen toimintamalleja ja pedagogisia ratkaisuja

- lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta potentiaalisten opiskelijoiden näkökulmasta

- edistää koulutuksen osaamisperusteisuutta

 

Hanketta toteutetaan kolmen teeman alla:  

1) Opintojen nopeuttaminen siirtymää tukevien toimintamallien avulla

2) Jatko-opinto- ja siirtymävaiheen ohjauksen toimintatapojen yhdenmukaistaminen ja juurruttaminen

3) Yhteisten siirtymävaiheen toimintamallien ja rakenteiden reunaehtojen luominen, kokemusten ja käytäntöjen jakaminen ja valtakunnallisten suositusten laatiminen sekä tietoisuuden lisääminen ammatillisesta väylästä

 

Työskentelyn ytimen muodostavat aluekohtaiset kokeilut, joissa kehitetään ja pilotoidaan toimintamalleja sujuvien väylien aikaansaamiseksi.

 

Pohjanmaan aluekokeilu

Centria-ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä muodostavat ns. Pohjanmaan aluekokeilun. Keski-Pohjanmaalla on pitkäjänteisesti kehitetty verkko- ja muuta etäopetusta, jotka mahdollistavat opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta. Aiemmissa hankkeissa (Keskipohjalainen koulutusväylä ja Vauhtia väylälle) on hyödynnetty etäopetuksen joustavuuden tarjoamia mahdollisuuksia ja näitä toimintamalleja kehitetään ja levitetään edelleen laajemmalle alueelle sekä tarjotaan valtakunnallisesti arvioitavaksi ja toteutettavaksi. Centria-ammattikorkeakoulu tuo hankkeeseen kokemukset ja toimintamallit, joita aiemmissa hankkeissa on saatu aikaan. Niitä levitetään ja jalostetaan edelleen toimintatapojen yhtenäistämiseksi. Erityisenä näkökulmana verkko-opintomahdollisuuksien integroiminen väyläopintoihin, niihin liittyvän osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintatapojen aikaansaaminen.

Centria-amk:n hanketehtäviä ovat mm.:  

- Kootaan mukana olevien ammattikorkeakoulujen verkko-opintotarjonta, joka soveltuisi Väyläopinnoiksi/toisella asteella opiskeltavaksi

- Kokeillaan verkko-opintojen liittämistä osaksi eri organisaatioissa toteutettavia väyläopintoja joko yksittäisinä opintojaksoina tai kokonaisuuksina

- Linjataan ja kehitetään yhdenmukaisia ahot-periaatteita ja -toimintatapoja. Pureudutaan opintojen kuvauksiin, osaamistavoitteiden määrittelyyn, osaamisen osoittamiseen ja arviointiin, jotta hankittu osaaminen olisi hyödynnettävissä eri oppilaitosten ja eri alojen tutkinnoissa.

- Laaditaan tiedotusmateriaalia, jotta opiskelijoiden tietoisuus mahdollisuudesta lisääntyy

- Ohjauksen laadullinen kehittäminen

 

 

 


   
Seuraa meitä somessa: