JATKUMO – ammattikorkeakoulut jatkuvan oppimisen edistäjinä

JATKUMO-hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jossa on mukana 10 ammattikorkeakoulua. Hankkeen kesto on 1.8.2020-31.7.2023. Hankkeen tavoitteena on jatkuvaan oppimiseen liittyvän palvelumallin luominen ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön syventäminen.  Yhteistyön myötä kullekin ammattikorkeakoululle avautuu mahdollisuus erikoistua tiettyyn kärkiosaamiseen, joka on mallin myötä kaikkien yritysten ja organisaatioiden saatavilla valtakunnallisesti.

JATKUMO-hankkeella pyritään yhdistämään korkeakoulujen kumppanuudet jatkuvan oppimisen malliin ja löytämään yhteisiä ja yhtenäisiä käytänteitä eri ammattikorkeakoulujen välillä. Hankkeessa kehitetään toimintamallia, jonka johdosta eri  ammattikorkeakoulujen koulutuspalvelut täydentävät toisiaan ja ovat kattavasti koko maan laajuisesti hyödynnettävissä. Hankkeen avulla levitetään myös tietoa ammattikorkeakoulujen tarjoamien palvelujen saatavuudesta.

JATKUMO-hankeen päätoteuttajana on Lapin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Centria AMK, Humanistinen AMK, Jyväskylän AMK, XAMK, Karelia AMK, Laurea ammattikorkeakoulu, Oulun AMK, LAB AMK ja Savonia AMK.


   
Seuraa meitä somessa: