Kehitysvammaiset osallisina Green care-palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa

Milloin
Hanke ajalla 21.8.2018-31.12.2020

Missä

Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella. Alueen kunnista Kannus, Kaustisen seutukunta ja Kokkola.

Toteuttajat

ESR-hanke, jossa mukana Centria Ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä SOITE, Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius.

Mistä on kyse?

Kehitysvammaiset osallisina Green Care-palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa-hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kehitysvammaisten osallisuutta ja kuulluksi tulemista kehittämällä ja kokeilemalla yhdessä.

Hankkeessa kehitetään yhteistoimintamallia, jossa asiakkaat kehittävät yhdessä ohjaajien ja yhteistyöverkoston kanssa arjen toiminnan sisältöjä Green Care-menetelmin. Tavoitteena lisätä asiakkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä.

Tarkoituksena on sisällyttää Green care-menetelmät osaksi SOITEn kehitysvammahuollon päivä- ja työtoimintapalvelujen toimintakulttuuria ja palveluvalikoimaa.

Työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi rakennetaan paikallista yhteistoimintaa, jossa asiakkaat, heidän ohjaajansa ja palvelujen tuottajat kehittävät ja kokeilevat yhdessä mielekkäitä luontoavusteisia hyvinvointia tukevia toimintoja arkeen.

Hankkeen kuulumisia lokakuu 2020

Covid-19 epidemia on vaikuttanut myös Green Care -työtoimintaan ja hankkeen toimintaan ylipäätään. Keväällä työtoiminta oli keskeytettynä noin 2,5 kuukautta ja kesän aikana toimintaa jatkettiin varovasti ja turvallisuusohjeita tarkasti noudattaen. Vasta nyt syksyllä toiminnassa on päästy samoihin asiakasmääriin kuin ennen koronan alkua.

Hankkeelle saatiin jatkoaikaa 31.8.2021 asti, ja se on hieno uutinen. Jatkoajalla panostetaan erityisesti toiminnan jalkauttamiseen osaksi toimintakeskusten arkea ja lisätään työntekijöiden tietämystä aiheeseen liittyen. Jokaisessa Soiten toimintakeskuksessa toimii jatkossa Green Care -vastuuohjaaja, joka osaltaan toimii yhdyshenkilönä ja organisoijana Green Care -työtoimintaan liittyvissä asioissa.

Loppuvuoden 2020 aikana yhteistyössä Kehitysvammaliiton kanssa järjestetään Soiten kehitysvammaisten palveluiden työntekijöille verkkokoulutuskokonaisuusa, jossa käsitellään osallisuuteen ja tuettuun päätöksentekoon liittyviä asioita ja työkaluja. Tarjoamalla syventävää tietoa työntekijöille pystymme myös vaikuttamaan kehitysvammaisten asiakkaiden osallisuuden tukemiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin.

Elokuussa 2020 Kaustisella aloitti uusi Green Care -palveluntuottaja, Alitalon tila. Alitalon tilalla käy nyt 10 asiakasta Green Care -työtoiminnassa ja toiminta on alkanut hienosti ja saanut hyvää palautetta asiakkailta.


Mukana olevien tilojen nettisivut
http://sphtsateentaika.com/
http://www.kvikantinratsutila.fi/
https://isokummunlammastila.wordpress.com/
https://www.alitalontila.com/

Yhteystiedot
Projektipäällikkö Anu Kamau anu.kamau@centria.fi 040 624 7952
Projektityöntekijä Pirkko Kola pirkko.kola@soite.fi 040 804 3696

Lisätietoa
www.gcfinland.fi
https://www.soite.fi/kehitysvammaisten_erityishuolto

Hakkeen kuvaus

 

 


   
Seuraa meitä somessa: