Kehitysvammaiset osallisina Green care-palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa

Milloin
Hanke ajalla 21.8.2018-31.08.2021

Missä

Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella. Alueen kunnista Kannus, Kaustisen seutukunta ja Kokkola.

Toteuttajat

ESR-hanke, jossa mukana Centria Ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä SOITE, Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius.

Mistä on kyse?

Kehitysvammaiset osallisina Green Care-palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa-hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kehitysvammaisten osallisuutta ja kuulluksi tulemista kehittämällä ja kokeilemalla yhdessä.

Hankkeessa kehitetään yhteistoimintamallia, jossa asiakkaat kehittävät yhdessä ohjaajien ja yhteistyöverkoston kanssa arjen toiminnan sisältöjä Green Care-menetelmin. Tavoitteena lisätä asiakkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä.

Tarkoituksena on sisällyttää Green care-menetelmät osaksi SOITEn kehitysvammahuollon päivä- ja työtoimintapalvelujen toimintakulttuuria ja palveluvalikoimaa.

Työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi rakennetaan paikallista yhteistoimintaa, jossa asiakkaat, heidän ohjaajansa ja palvelujen tuottajat kehittävät ja kokeilevat yhdessä mielekkäitä luontoavusteisia hyvinvointia tukevia toimintoja arkeen.

Hankkeen kuulumisia helmikuussa 2021

Green Care -työtoiminta tiloilla jatkuu. Koronaohjeistuksia seurataan, ja esim. ruokailuja järjestetään tiloilla porrastetusti. Tällä hetkellä tiloilla Green Care -työtoiminnassa käy noin 40 asiakasta neljällä tilalla.

Hankkeessa tällä hetkellä keskitymme toiminnan jalkauttamiseen osaksi toimintakeskuksia. Toimintakeskusten Green Care -vastuuohjaajille on jatkettu valmennusta etäyhteyksiä hyödyntäen. Valmennuksissa olemme käyneet läpi Green Care -työtoiminnan prosessia ja siihen liittyviä tehtäviä. Kevään aikana edelleen jatkamme valmennusta ja vastuuohjaajat ottavat pikku hiljaa haltuun tehtäviä projektityöntekijän tuella.

Talven aikana olemme järjestäneet yhteistyössä Kehitysvammaliiton kanssa Soiten kehitysvammahuollon työntekijöille verkkokoulutusta. Koulutus on koostunut Kehitysvammaliiton asiantuntijan Niina Sillanpään pitämistä videoluennoista. Luentojen aiheina ovat olleet osallisuus, osallistaminen, tuettu päätöksenteko ja onnistumiset. Kevään aikana yksiköille annetaan aiheeseen liittyvä tehtävä, jonka tavoitteena on saada koulutuksen annit siirrettyä yksiköiden ja työyhteisöjen arkeen.

Odotamme kovasti koronatilanteen helpottumista, jolloin pääsisimme kohtaamaan toisiamme ja nauttimaan luonnosta yhdessä. Toiveissa on keväällä päästä vastuuohjaajien kanssa tutustumaan vielä Green Care -palveluntuottajien tiloille Kokkolassa ja ehkä kauempanakin. Lisäksi suunnitteilla yhden suuren päätösseminaarin sijaan, Green Care -juhlia!


Mukana olevien tilojen nettisivut
http://sphtsateentaika.com/
http://www.kvikantinratsutila.fi/
https://isokummunlammastila.wordpress.com/
https://www.alitalontila.com/

Yhteystiedot
Projektipäällikkö Anu Kamau anu.kamau@centria.fi 040 624 7952
Projektityöntekijä Pirkko Kola pirkko.kola@soite.fi 040 804 3696

Lisätietoa
www.gcfinland.fi
https://www.soite.fi/kehitysvammaisten_erityishuolto

Hakkeen kuvaus

 

 


   
Seuraa meitä somessa: