Kehitysvammaiset osallisina Green care-palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa

Milloin
Hanke ajalla 21.8.2018-31.12.2020

Missä

Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella. Alueen kunnista Kannus, Kaustisen seutukunta ja Kokkola.

Toteuttajat

ESR-hanke, jossa mukana Centria Ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä SOITE, Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius.

Mistä on kyse?

Kehitysvammaiset osallisina Green Care-palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa-hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kehitysvammaisten osallisuutta ja kuulluksi tulemista kehittämällä ja kokeilemalla yhdessä.

Hankkeessa kehitetään yhteistoimintamallia, jossa asiakkaat kehittävät yhdessä ohjaajien ja yhteistyöverkoston kanssa arjen toiminnan sisältöjä Green Care-menetelmin. Tavoitteena lisätä asiakkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä.

Tarkoituksena on sisällyttää Green care-menetelmät osaksi SOITEn kehitysvammahuollon päivä- ja työtoimintapalvelujen toimintakulttuuria ja palveluvalikoimaa.

Työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi rakennetaan paikallista yhteistoimintaa, jossa asiakkaat, heidän ohjaajansa ja palvelujen tuottajat kehittävät ja kokeilevat yhdessä mielekkäitä luontoavusteisia hyvinvointia tukevia toimintoja arkeen.

Hankkeen kuulumisia marraskuu 2020
Hanke on sujunut mainiosti ja jo tässä vaiheessa lähes 40 kehitysvammaista asiakasta on ollut
työtoiminnassa maatilayrityksissä. Päivätoiminnan puolella on tehty retkiä maatiloille ja
luontomenetelmiä on tuotu sisälle toimintakeskuksiin myös heille, joille tiloille lähteminen voi olla liian
haasteellista. Tällä hetkellä hankkeessa on mukana 2 hevostilaa ja lammastila. Neuvotteluja uusien
yritysten mukaan saamiseksi on käyty ja toiveissa on saada lisää maatilayrittäjiä mukaan toimintaan.
Tiloilla kehitysvammaiset asiakkaat työskentelevät oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
Työtehtävät ovat tavallisia maatilan askareita: eläinten ruokintaan liittyviä toimia, tallin, lampolan
siivousta, polttopuiden ja aitausten tekoa, eläinten hoitoa. Pihan ja ympäristön hoitoa ja siivousta.
Asiakkaat ovat saaneet maatilatyöskentelyn myötä uusia elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia.
Työskentely tiloilla on fyysistä hommaa ja tapahtuu suurilta osin ulkona.

Marraskuun alusta hankkeen projektipäällikkönä on aloittanut Anu Kamau.

Mukana olevien tilojen nettisivut
http://sphtsateentaika.com/
http://www.kvikantinratsutila.fi/
https://isokummunlammastila.wordpress.com/

Yhteystiedot
Projektipäällikkö Anu Kamau anu.kamau@centria.fi 040 624 7952
Projektityöntekijä Pirkko Kola pirkko.kola@soite.fi 040 804 3696

Lisätietoa
www.gcfinland.fi
https://www.soite.fi/kehitysvammaisten_erityishuolto

Hakkeen kuvaus

 

 


   
Seuraa meitä somessa: