Keski-Pohjanmaan yrittäjyyspolku

 

Keski-Pohjanmaan yrittäjyyspolku -hanketta koordinoi Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä. Hankkeen osatoteuttajina ovat Centria-ammattikorkeakoulu ja Uusyrityskeskus Firmaxi.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.9.2015-31.8.2018. Hanketta rahoittaa Euroopan Unioni ja Euroopan sosiaalirahasto.

Keski-Pohjanmaan yrittäjyyspolku -hankkeessa:

• kehitetään menetelmiä opiskelijoiden oma-aloitteisuuden ja yrittäjävalmiuksien esiin tuomiseksi

• tuetaan opettajuuden muutosta ohjaukseen ja valmentamiseen

• luodaan yrittäjyyspolkua ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun

Centria-ammattikorkeakoulussa toteutettavat toimet kohdistuvat sellaisten menetelmien, pedagogisten ratkaisujen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen, joiden avulla voidaan vahvistaa opiskelijoiden yrittäjyysasenteita sekä kiinnostusta oman yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Näitä ovat esimerkiksi harjoitusyritystoiminta, tiimiyrittäjyys, muut opintojen uudet toteutustavat, yrittäjätarinoiden hyödyntäminen opetuksessa, workshopit, seminaarit, innovaatioleirit ja uudenlainen yrittäjyyttä tukeva opetustarjonta.

Kehitettävien menetelmien ja toimintamallien pilottiryhmänä ovat Kokkolan liiketalouden opiskelijat, mutta myös muiden alojen opiskelijoiden on mahdollista osallistua pilotointiin. Yrittäjyyskasvatuksen toimintamalleja levitetään kaikille Centrian koulutusaloille.

Yrittäjyyttä vakavasti harkitseville opiskelijoille tarjotaan klinikkatyyppistä yritys- ja liikeideoiden kehittämistukea ja yrittäjäaikomuksia vahvistetaan yhteistyössä Uusyrityskeskus Firmaxin kanssa.  

Hankkeessa luodaan yrittäjyyspolun jatkumo ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluopintoihin siirtyville huomioiden opintojen hyväksilukukäytännöt ja ns. AHOT-menettelytavat. 

 


   
Seuraa meitä somessa: