Projektissa on toteutettu useita yrittäjämäistä toimintaa tukevia toimia, kokeiluja ja projekteja. Seuraavassa on mainittu niistä joitakin.

Hankkeessa on valmennettu opettajia yrittäjyyskasvatukseen sekä kehitetty menetelmiä  opiskelijoiden yrittäjyysinnon ja yrittäjämäisen työskentelyotteen lisäämiseksi. Hankkeessa on luotu uusia yrittäjyyttä tukevia opintoja sekä kehitetty yrittäjyyspolkua toisen asteen koulutuksesta korkeakouluun.

 

Opettajille järjestettiin 17.1.2017 yrittäjyyskasvatuspäivä, jonka ennen ja aikana he kokosivat ajatuksiaan, miten yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintatapaa voi opetuksessa toteuttaa. Opettajille on tarjottu valmennusta tiimiopettajuuteen sekä myös digitaalisten välineiden hyödyntämiseen yrittäjämäisen toimintatavan edistämisessä.

 

Opiskelijoiden kanssa on toteutettu projekteja, jota vaativat itsenäistä työotetta ja vastuun kantamista käytännön toimissa. Tällaisia ovat olleet hyväntekeväisyyshuutokauppa, Kokeileva Suomi kiertueeseen osallistuminen, yhteistyöprojekti lentopallojoukkue Tiikereiden kanssa sekä Pre Game Picnic tapahtuman järjestäminen ennen jääkiekkojoukkue Hermeksen peliä. Erityisesti viimeksi mainittu vaati luovuutta, ongelmanratkaisutaitoja, joustavuutta ja itsenäistä työotetta sääolosuhteiden aiheutettua omat haasteensa tapahtumassa. Tapahtuman järjestäminen ja jälkipuinti osoittautuivat oivaksi oppimiskokemukseksi opiskelijoille.

 

Yhdessä toisen asteen koulutuksen kanssa on järjestetty innovaatioleiri sekä hankkeen päätöstapahtuman yhteydessä Business Race –kilpailu. Liiketalouden opiskelijoita on osallistunut Centria-ammattikorkeakoulun Urheilumarkkinointi ja urheilujohtaminen –opintoihin sekä Markkinointiviestinnän opintoihin.

 

Hankkeen aikana on uudistettu liiketalouden opintojaksojen toteutustapoja ja/tai sisältöjä aiempaa enemmän yrittäjämäistä toimintatapaa vaativiksi. Uutta oppimateriaalia on tuotettu mm. yrityksen omistajanvaihdoksista, yrityksen toiminnanohjaukseen liittyen, yrityksen riskien hallinnasta sekä itsensä johtamisesta. Oppimateriaalina voi hyödyntää myös videoita, joissa haastateltavina ovat olleet Centria-ammattikorkeakoulun entiset opiskelijat, jotka ovat ryhtyneet yrittäjiksi.

Kotka Kalle/Vakuutusasiamiespalvelut

Creative Preludi/Mainostoimistopalvelut

Cupira oy/Design huonekalut ja esineet

TiTo Boats Oy/Alumiiniveneiden valmistus

Fitverstas/PT-palvelut

Lampelan palvelukoti

 

Yhteistyössä toisen asteen koulutuksen kanssa on luotu pelillisyyttä hyödyntävä yrittäjyyspassi, jota voi hyödyntää niin toisen asteen opinnoissa kuin korkea-asteen opinnoissakin. Yrittäjyysklinikkaa lukuvuonna 2017-2018 on toteutettu yhteistyössä kaikkien hankekumppaneiden kanssa.


   
Seuraa meitä somessa: