Keskipohjalainen koulutusväylä -projekti

Keskipohjalainen koulutusväylä-hankkeen päämääränä on tutkintoon johtavan koulutuksen ja sen tukitoimien sisällöllinen kehittyminen siten, että siirtyminen koulutustasolta toiselle, työn ohessa opiskeleminen ja työstä välillä koulutukseen siirtyminen sujuisi Keski-Pohjanmaalla opiskelijan kannalta mahdollisimman joustavasti ja alueen työelämän tarpeita tukien. 

Projektin tarkoituksena on kehittää ratkaisuja, joilla saataisiin vahvistettua ammatillista väylää alueen ammatillisesta peruskoulutuksesta Centria ammattikorkeakoulun koulutusohjelmiin niin sisällöllisesti kuin määrällisesti. Toinen kehitysprosessi on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen maisterikoulutuksiin johtavien väylien eli maisteriväylien kehittäminen. Projektissa lähialueiden avoimen yliopiston opintoja halutaan laajentaa ja kehittää tukemaan paremmin Kokkolan yliopistokeskuksen maisterikoulutuksia sekä syventää yhteistyötä Centria ammattikorkeakoulun kanssa ylempien tutkintojen järjestämisessä.

Keskeinen elementti projektissa on AHOT (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) -prosessiin liittyvien paikallisten sovellusten luominen eri koulutusasteiden opintoihin Keski-Pohjanmaalla. Tavoitteena on löytää hyviä käytänteitä joustavoittamaan ja nopeuttamaan opiskelijoiden etenemistä kohti tutkintoa ja työelämää. Tällä pyritään osaltaan vastaamaan alueella kasvavaan työvoiman tarpeeseen.

Projektia edelsi Keski-Pohjanmaan liiton maakunnan kehittämisrahoituksella toteutettu esiselvitysvaihe (1.8.2010-31.3.2011), jonka aikana laadittiin ammatillisen väylän ja maisteriväylien nykytilan kuvaus sekä niiden kehittäiskohteet. Jatkona oleva ESR-projekti on valmisteltu esiselvitysvaiheen tulosten perusteella. 

 


   
Seuraa meitä somessa: