KOKKOLA INDUSTRIAL SYMBIOSIS SYSTEM, KISS

 

Kokkola Industrial Symbiosis System on Keski-Suomen ELY-keskuksen Euroopan unionin kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta päärahoittama kaksivuotinen hanke. Hankkeen tavoitteena on resurssiviisaan toiminnan ja materiaalikiertojen sulkemisen avulla parantaa Kokkolan seudulla jo olemassa olevan liiketoiminnan kannattavuutta sekä synnyttää uutta teknologia- ja palveluliiketoimintaa. Hanke hyödyntää alueella olevia materiaali-, energia- ja henkilöresursseja lisäten alueen omavaraisuutta.

KISS edistää yritysten pyrkimyksiä tuottamiensa jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämiseksi siten, että tulevaisuudessa jätettä käsitellään resurssina ja enemmän materiaaleja päätyy kierrätykseen korkeatasoisen kierrätyksen kautta. Hankkeen puitteissa toteutettavien toimenpiteiden avulla:

  • säästetään neitseellisiä raaka-aineita,
  • vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä, kaatopaikkajätteen ja vaarallisen jätteen määrää, sekä
  • lisätään kierrätettävän tai uudelleenkäytettävän materiaalin käyttöä.


Ensisijaisena kohderyhmänä ovat alueen teolliset yritykset. Tavoitteena on kuitenkin saattaa kiertotaloutta edistävään yhteistyöhön sekä isot toimijat pk-, maatalous- että kunnallisen sektorin toimijat viranomaiset mukaan lukien.

KISS:n puitteissa toteutettavaa työtä tukevat keväällä uudessa hallitusohjelmassa linjatut esitykset kierrätyskelpoisen jätteen kaatopaikkakiellosta, kierrätyspohjaisten ratkaisujen ominaisuuksiin liittyvän sääntelyn kohtuullistamisesta sekä hevosen lannan käytön sallimisesta energiatuotannossa. Hankkeen mukaisilla toimilla edesautetaan Eurooppa 2020 -strategian Resurssitehokas Eurooppa -lippulaivahankkeen ja Kohti resurssitehokasta Eurooppaa -etenemissuunnitelman toteuttamista.

KISS toimii yhteistyössä Motiva Oy:n koordinoiman teollisia symbiooseja edistävän kansallisen FISS-ohjelman kanssa.

 

Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu
Toteutusaika: 1.10.2015-31.8.2018
Päärahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus, EU:n kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma
Hanketuloskortti: Kokkola Industrial Symbiosis System, KISS


   
Seuraa meitä somessa: