KokkolaAR - lisätyn todellisuuden kokeilut

 

Toteutusaika: 7.3.2018–31.3.2019

Hankebudjetti: 89 440 €

Rahoittajat: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkolan kaupunki ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy

 

KokkolaAR on uusimpia digitaalisia keinoja hyödyntävä alueellinen innovaatiokokeilu (AIKO). Hankkeen tavoitteena on ottaa alueella käyttöön lisätyn todellisuuden (augmented reality, AR) innovaatioita hyödyntävät tekniikat, joilla ympäristö herätetään digitaalisin menetelmin eloon käyttäjän älypuhelimessa tai tietokoneella: esimerkiksi 3D-malleja, kuvia ja videoita tuodaan osaksi fyysistä maailmaa digitaalisten keinojen avulla. AR-tekniikkaa voidaan hyödyntää laaja-alaisesti muun muassa markkinoinnissa, käyttäjäkokemuksen parantamisessa, opastamisessa, palautteen keräämisessä ja esittelyissä.

Hankkeessa tehdään neljä pilottia seuraaville toimialoille:

  • Matkailun innovaatiopilotti pyrkii hyödyntämään AR-tekniikalla luotavia tarinoita osana asiakaskokemusta. Tämä kokeilu tuo matkailuun uuden ulottuvuuden: AR-tekniikan avulla pyritään lisäämään matkailukohteen tunnettuutta sekä kiinnostavuutta ja tuomaan näin lisää asiakasvirtaa.
  • Teollisuuden pilotissa pyritään luomaan havainnollinen ja turvallinen tapa kuvata alueen tai laitteen toimintaa ja mahdollisuuksia eri kohderyhmille. Tässä pilotissa kehitetään ratkaisu, jolla alueen teollisuuden vetovoimaa lisätään ja jolla mahdollistetaan uudenlainen markkinointityö eri ympäristöissä.
  • Kaupunki-/asuntosuunnittelun innovaatiopilotissa tehdään uudenlainen ratkaisu tulevaisuuden asunto-, rakennus- tai aluekehittämisen havainnollistamiseen. Pilotin myötä AR-tekniikkaa voidaan hyödyntää esimerkiksi markkinoinnissa ja palautteen keräämisessä suunnittelutyöstä.
  • Kaupan innovaatiopilotti yhdistää AR-tekniikan perinteiseen mainontaan ja houkuttelee asiakkaita uusiin ostopäätöksiin. AR-tekniikalla voidaan mahdollistaa mm. kivijalkakaupan näyteikkunan uudenlainen hyödyntäminen sekä kuluttajien kiinnostuksen herättäminen innovatiivisella tavalla.

 

 

 

 

 

 

 


   
Seuraa meitä somessa: