Kokkola Stories

Kaupunkisuunnittelun pilotin ideoinnissa näkökulma muotoutui kaupungin kehittymisen esittelemiseen AR-tekniikan avulla. Pilotin tuloksena syntyi Kokkola Stories -sovellus, jossa käyttäjä pääsee tutustumaan esiteltävistä kohteista kerättyyn audiovisuaaliseen materiaaliin. Kohteeksi valittiin Sunti ja sen varrella olevat yhdeksän rakennusta ja kaupunkiympäristön kohdetta:

  1. Sunti
  2. Grand Hotel
  3. Sällskapsklubben
  4. Kalahalli
  5. Kauppatori
  6. Eskon saari
  7. Englantilainen barkassi
  8. Brita Marian puisto
  9. Suntinsuun venevajat
  10. Meripuisto ja Halkokari

Sunti sijaitsee suunnitteilla olevan kansallisen kaupunkipuiston alueella. Kokkolassa käynnistettiin vuonna 2015 Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys. Esiselvitys hyväksyttiin vuonna 2017, ja marraskuussa 2018 kaupunginhallitus päätti hakea kansallisen kaupunkipuiston perustamista ympäristöministeriöltä. Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena. Kaupunkipuistot ovat asukkaiden yhteisiä oleskelualueita sekä osa kestävää kaupunkisuunnittelua ja -rakentamista.

Valittujen kohteiden historiasta ja nykypäivästä kertovaa kuvamateriaalia kerättiin K.H. Renlundin museon sekä Kokkolan kaupungin arkistoista. Lisäksi kohteista laadittiin lyhyt historiikki. Kuvat ja tekstit työstettiin audiovisuaaliseksi materiaaliksi.

Kokkola Stories on karttapohjainen sovellus, jossa käyttäjä pääsee tutustumaan kohteen ääni-, kuva- ja videomateriaaliin menemällä tarpeeksi lähelle kohdetta. Jos puhelinmalli tukee AR-toimintoa, lisätyn todellisuuden kokemuksen saa klikkaamalla AR-näppäintä, josta puhelimen näytölle ilmestyy ”aikaikkuna”. Astumalla sisään lisätyn todellisuuden aikaikkunasta pääsee kolmiulotteiseen huoneeseen, jossa esitellään audiovisuaalista materiaalia. Käyttäjän tulee palata aikaikkunan läpi nykyhetkeen, jotta hän pääsee takaisin puhelimen kameranäytölle etsimään seuraavan kohteen aikaikkunaa. Aikaikkuna tuo sovellukseen pelillisyyden elementin. AR-ominaisuuden puuttuessa materiaaleja voi tarkastella nettisivun tapaan puhelimen näytöltä. Sovellus on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Esite suomeksi

Esite ruotsiksi

 

 


   
Seuraa meitä somessa: