Asiakaspalveluohjauksen koulutus

Noin 40 osallistujaa. (Kuntakokeilun virkailijat, Soite, Kela, koulutusyhteistyökumppanit.)

Koulutuksessa perehdytään erityisesti kuntakokeilun kohderyhminä olevien asiakkaiden ohjaukseen käytännön ohjaustilanteessa: dialoginen ohjaus, erilaisten (kulttuuritausta, monenlaiset oppijat jne.) asiakkaiden kokonaisvaltaisen tilanteen kartoittaminen, toimiva osaamiskartoitus sekä jatkosuunnitelmiin ohjaus.

Koulutuksessa rakennetaan kuntakokeiluun liittyvien yhteistyörakenteiden (Kokkolan kaupungin työllisyyden kuntakokeilun toimijat, TE-palvelut, Kela, Soite, alueen työ- ja elinkeinoelämä sekä eri asteiset ja –muotoiset koulutustoimijat) moniammatillisen yhteistyön työmuotoja: millaisin yhteistyön työmuodoin ja toimintatavoin saamme asiakkaan palvelupolun mahdollisimman sujuvaksi ja hänen työllistymistään edistäväksi. Kuntakokeilun asiakkaiden palvelutarvearvioinnin kehittämisen tarve on tullut esiin muun muassa em. toimijoiden yhteisissä tämän hankkeen valmistelupalavereissa.

Ensimmäiset työpajat 8/2021.

Neljä kaveria kulkevat selin auringonlaskuun


   
Seuraa meitä somessa: