Laatuosaamisen ja –koulutustarpeen ennakoinnin esiselvitys (LaatuES)

 

LaatuES -hankkeella kartoitetaan Pohjois-Pohjanmaan eteläosan yritysten ja myös joidenkin julkisten organisaatioiden laatuosaamisen tila ja konkreettiset kehitystarpeet. Kartoituksen kriteeristön pohjana toimii ASQ:n Certified Quality Engineer (CQE) Body of Knowledge.

Hankkeen avulla luodaan edellytykset alueen organisaatioiden kehitystarpeiden tunnistamiseksi ja jatkotoimenpiteiden määrittämiseksi ja siten organisaatioiden kilpailukyvyn parantamiseksi.

Hankkeessa määritellään ennakointimenetelmä, jonka avulla osaamistason arviointi voidaan toistaa myöhemmin ja näin ollen seurata osaamistason kehittymistä. Kartoituksen perusteella laaditaan raportti ja suunnitelma jatkotoimenpiteistä.

Toteutusaika: 1.3.-30.9.2018, Kustannusarvio: 57 761 €, Rahoittajat: Ely-keskus/ESR, Centria

 


   
Seuraa meitä somessa: