LaatuES, Projektin kuvaus

 

Hankkeella kartoitetaan Pohjois-Pohjanmaan eteläosan yritysten ja myös joidenkin julkisten organisaatioiden laatuosaamisen tila ja konkreettiset kehitystarpeet. Tällä hetkellä alueen organisaatioiden laatuosaamisen tilasta ei ole riittävästi yhtenäistä tietoa. Yritysten ja julkisten organisaatioiden laatuosaamisen taso kartoitetaan perustuen ASQ:n (American Society for Quality) body of knowledge sisältöön.

 

Hankkeen avulla luodaan edellytykset alueen organisaatioiden kehitystarpeiden tunnistamiseksi ja jatkotoimenpiteiden määrittämiseksi ja siten organisaatioiden kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeessa määritellään ennakointimenetelmä, jonka avulla osaamistason arviointi voidaan toistaa myöhemmin ja näin ollen seurata osaamistason kehittymistä. Kartoituksen perusteella laaditaan raportti ja suunnitelma jatkotoimenpiteistä.

 

Hankkeessa tehdään valitulla ennakointimenetelmällä ensimmäinen selvitys alueen organisaatioiden laatuosaamisen tasosta sekä päätetään ja valmistellaan tarvittavat jatkotoimenpiteet. Selvityksessä pohditaan keinoja tiivistää laatukoulutuksissa koulutuksen ja työelämän yhteistyötä sekä kytkeä laatukouluttaminen tiiviimmin tutkimus- ja kehitystoimintaan. Laatuosaamisen nykytason ja siinä havaittujen puutteiden perusteella tämän esiselvitysprojektin jälkeen käynnistettävillä kehitystoimilla pystytään laatukoulutusta tarjoamaan entistä joustavammilla opintopoluilla.


   
Seuraa meitä somessa: