LaatuES, Projektin tavoitteet

 

Hankkeen tavoitteena on kehittää laatuun liityvien osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointimenetelmä, jota hyödynnetään myöhemmin suoritettavien laatuosaamisen kehittämistoimenpiteiden valmistelussa. Tavoitteena on myös tehdä valitulla ennakointimenetelmällä ensimmäinen selvitys alueen organisaatioiden laatuosaamisen tasosta sekä päättää tarvittavat jatkotoimenpiteet. Selvityksessä pohditaan keinoja tiivistää laatukoulutuksissa koulutuksen ja työelämän yhteistyötä sekä kytkeä laatukouluttaminen tiiviimmin tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Hankkeessa kartoitetaan alueen organisaatioiden laatuosaamisen taso perustuen ASQ:n body of knowledge sisältöön. Laatuosaamisen nykytason ja siinä havaittujen puutteiden perusteella tämän esiselvitysprojektin jälkeen käynnistettavillä kehitystoimilla pystytään laatukoulutusta tarjoamaan entistä joustavammilla opintopoluilla.

Tämän hankkeen pyrkimyksenä on kerätä tietoa hyödynnettäväksi laatuosaamisen lisäämiseen liittyvissä toimenpiteissä oppilaitosten tutkintokoulutuksissa ja muilla opintopoluilla. Yhtenä tämän hankkeen käynnistämisen ajurina on ollut nostaa Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuvien opiskelijoiden laatuosaamista ja viedä osaaminen heidän kauttaan yrityksiin.


   
Seuraa meitä somessa: