Hankkeen kohderyhmä:Hymyilevällä naisella on työmaakypärä päässään ja saha kädessä.

 

 • Keski-Pohjanmaan alueen yli 17-vuotiaat opiskelijat tai äskettäin valmistuneet, jotka ovat jääneet työttömiksi tai ilman opiskelupaikkaa
 • Keski-Pohjanmaan toisen asteen oppilaitokset ja korkea asteen koulutusorganisaatiot
 • Elinkeinoelämä, yrittäjäjärjestöt, kuntien elinkeinopalvelut ja kehittämisyhtiöt

 

Projektin toteuttajat: 

 • Päätoteuttajana toimii Centria-ammattikorkeakoulu
 • Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Kokkolan kaupunki

 

Seuraavia yrityksiä ja elinkeinoelämän toimijoita on sitoutunut hankkeen toimintaan hakuvaiheessa:

 • Canorama
 • Kannuksen keskuspesula
 • Kaustisen seutukunta
 • KIP ry
 • Kokkolan kaupunki
 • Keski-Pohjanmaan Konttoripiste
 • Kosek
 • Osuuskauppa KPO
 • Pyöräliike Lybäck
 • Softwave
 • Tilitor
 • YritysKannus
 • Boliden
 • KPK yhtiöt

 

Hankkeen tausta:

 • Työelämän muutostahti kiihtyy, työelämätaitojen osaaminen on yhä vahvempi edellytys työllistymiselle haastavassa työmarkkinatilanteessa.
 • Yritykset kamppailevat yhä niukempien resurssien kanssa ja odottavat entistä valmiimpia työntekijöitä. 
 • Covid-19-pandemia vaikeuttanut nuorten tilannetta ja lisännyt mm. opintojen keskeyttämisiä ja vaikeuttanut vastavalmistuneiden työllistymistä.
 • Keski-Pohjanmaalla ei ole ennen kehitetty maakunnallisesti koulutusorganisaatioiden kanssa yhdessä työelämäyhteistyötä eikä työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Alueeltamme puuttuvat yhteiset käytänteet.
 • Työelämä- ja yrittäjyystaitojen opetus ei ole luonteva osa arjen koulutyötä.
 • Väyläajattelu toiselta asteelta korkea-asteelle ei toteudu maakunnallisesti.
 • Lisää kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan yrittäjyyskasvatuksen keinoin (K-P maakuntasuunnitelma)
 • Keski-Pohjanmaan 17-vuotiaat eivät tunne alueensa
  elinkeinoelämää (Kauppakamarin tutkimus)

 

Hankkeen toiminta-aika:

      1.8.2021- 31.8.2023.

Hankkeen rahoitus ja budjetti:

      Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja sen kokonaisbudjetti on noin 540 890 €.

 

 

 

 


   

Ajankohtaista

Hankkeen pilottiryhmät ovat aloittaneet toimintaansa joulukuussa

5.1.2022

Hankkeen pilottiryhmät ovat aloitelleet toimintaansa joulukuussa.  Pilottiryhmien tarkoituksena on kerätä tietoja hankkeen työelämäpassiin ja mentorointiin, jotta s...

Yrittäjyyskasvatuksella ja yhteistyöllä rakennetaan kestävää maakuntaa

1.12.2021

Digitaalinen työelämäpassi valmentaa nuoria työelämään.  Elokuussa nuoria opiskelijoita ja vastavalmistuneita työelämä- ja yrittäjyystaitoi...

Ajankohtaista

Seuraa meitä somessa: