Tästä linkistä löydät LUmOaVA-hankkeen loppujulkaisun. Julkaisu on tarkoitettu ohjekirjaksi, josta jokainen voi ottaa käyttötarkoituksiinsa sopivia kokonaisuuksia tai niiden osia sekä soveltaa niitä omiin tarpeisiinsa muokaten. 

Elävään portfolioon sisältyy kolme erilaista työskentelymallia MyMovie, Oman Elämän kehykset ja Oman Elämän näyttämö. Näiden tavoitteena on tavoittaa mielen eri kerroksia ja siten nähdä maailma ja itsensä osana sitä tarkemmin. Elävä portfolio –mallissa hahmotetaan omaa osaamista sekä sen tunnistamista ja sanoittamista taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäen. Prosessit on suunniteltu monitaideajatuksella, jossa eri taiteen keinot sekoittuvat keskenään ja johdattavat prosessia eteenpäin siten, että siirtymät eri taiteenlajeista ja tekniikoista toisiin auttaisivat hahmottamaan asioita eri näkökulmista.

ILOISIA LUKUHETKIÄ JA VÄRIKKÄITÄ OIVALLUKSIA ELÄVÄ PORTFOLIO TYÖSKENTELYYN!

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020052538998

Osaamiskortti


   
Seuraa meitä somessa: