Luonnollista tukea elämään - Naturligt stöd för livet -hankkeessa


• Luodaan uusia luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia Green Carepalvelumalleja
Pohjanmaalle ja Keski- Pohjanmaalle
• Vahvistetaan yhteistyötä asiakkaiden ja palveluntarjoajien välillä
• Lisätään paikallisia esimerkkejä ja kokemuspohjaista osaamista
• Dokumentoidaan Green Care-toiminnan vaikuttavuutta.

 

Hanketoiminta pähkinänkuoressa


• Hankkeessa välitetään tietoa ja osaamista sekä kehitetään
luontoavusteisia palvelumalleja erilaisissa ympäristöissä (metsäalueet,
vesistöt ja saaristo, hevostallit, puutarhat, maatilat)
• Palvelumallit kehitetään työpajoissa, jotka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä
paikallisten yrittäjien ja useiden eri asiakastahojen kanssa
• Parhaimmat toimintamallit julkaistaan yleisesti hyödynnettävinä
palvelumalleina vuoden 2021 kuluessa. 

Ylimaakunnallista yhteistyötä


Hankkeen toteuttaa Vaasan yliopisto yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun,
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedu) ja Luonnonvarakeskuksen
(Luke) kanssa.

Hanketta rahoittavat

Leaderryhmät
Aktion Österbotten, YHYRESkehittämisyhdistys
ja Pirityiset sekä Keskitien Tukisäätiö.

Hanke toteutetaan ajalla: 12/2017 – 8/2021.

Hankkeen viralliset sivut osoitteessa: https://www.univaasa.fi/fi/tutkimus/hankkeet/luonnollista-tukea-elamaan-naturligt-stod-livet

 

 

 


   
Seuraa meitä somessa: