Luontovoimaa maahanmuuttajataustaisten elämään -hankkeessa

 1. Edistetään maahanmuuttajataustaisten osallisuutta paikallisessa yhteiskunnassa ja heidän työ- ja toimintakykyä

 2. Tuetaan luontosuhteen muotoutumista, luonnon antimien hyödyntämistä sekä luontoaktiviteettien merkitystä omalle hyvinvoinnille

 3. Vahvistetaan yhteistyötahojen ja maahanmuuttajien vastavuoroista oppimista luontolähtöisessä toiminnassa

 4. Luodaan luontolähtöinen pedagoginen malli, luontolähtöisen osallisuuden polut.

 

Hankkeen tuloksena aikaansaadaan malli luontolähtöisen osallisuuden poluista. Malli kehitetään yhteistyössä maahanmuuttajien kanssa ja se jää yhteistyökumppaneiden hyödynnettäväksi. Hankkeen aktiviteetit toteutetaan luontoympäristössä. Toiminnassa perehdytään turvalliseen ja vastuulliseen olemiseen ja liikkumiseen luonnossa sekä omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Toiminnassa opitaan uutta luonnosta, mm. luonnon elvyttävä vaikutus sekä luonnon antimien monipuolisuus.

Näin ollen maahanmuuttajille on muodostunut vahva ja turvallinen luontosuhde uuteen kotiseutuympäristöönsä.

Luontolähtöinen toiminta on vakiintunut maahanmuuttajien kotouttamisessa paikalliseen yhteisöön.

 

  • Hanketoteuttajat: Centria-amk (hallinnoja) ja Luke

  • Hankeaika: 03/2021 – 08/2023

  • Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto. Toimintalinja 5 (sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta), erityistavoite 10.1. (työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen)

  • Budjetti: 349 265 €

  • Kohderyhmä: maahanmuuttajataustaiset työelämän ulkopuolella / kotoutumisvaiheessa olevat.

@luontovoimaakokkola


   
Seuraa meitä somessa: