Lyhyiden työpoissaolojen ennaltaehkäisy

 

LYHTY -hanke luo uuden toimintamallin alueen työhyvinvoinnin palveluiden kehittämiseen ja sitä kautta edesauttaa työntekijöiden työhyvinvointia, yritysten sopeutumiskykyä ja työurien pidentymistä.Tilastokeskuksen mukaan palkansaajilla oli vuonna 2012 yhteensä 20 193 000 sairauspoissaolopäivää. Kelan tilastojen mukaan pitkiä poissaoloja oli 11 414 403 päivää, jolloin lyhyiden sairauspoissaolopäivien määräksi laskettiin 8 778 597 päivää. Tästä seuraa 1,7 miljardin vuotuinen kustannus. (Menetetyn työpanoksen kustannus, 2014, Mikko Rissanen & Elina Kaseva).

Hankkeen loppuraportti: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022012811212

 

LYHTY - hanke tähtää tutkimaan ja kehittämään tekoälyyn ja BigDataan pohjaavan ratkaisun, jonka avustuksella voidaan luoda uusia palveluita, jotka purevat ammatinkuva – lyhyt sairauspoissaolo syy-yhteyteen. Ratkaisun avulla mahdollistetaan palveluiden kehittämisen lisäksi ennakointi sekä luodaan pohjaa uudenlaisille yhteistyökuvioille. 

Hankkeen tulokset:

Lyhyellä aikavälillä 

  • Sairauspoissaoloja ennakoivat työkalut
  • Tietoja yrityksille lyhyiden sairauspoissaolojen ehkäisyn mahdollisuuksista
  • Uudet yhteistyömallit työhyvinvointialan pk-yritysten keskuudessa

Pitkällä aikavälillä

  • Tietojohtamisen kautta lisääntynyt yritysten tuottavuus ja työhyvinvointi
  • Ennaltaehkäisevän toimintamallin kautta pidentyneet työurat ja parempi työelämä
  • Sopeutuminen vielä tunnistamattomiin työhyvinvoinnin ongelmakohtiin

 

Hankkeen toteutusaika on 01.11.2018 – 1.4.2022 ja kustannusarvio on 349 177 euroa, josta ESR-rahoituksen osuus on 261 883 euroa.

 

Lue lisää:

Hyvinvoinnin reaaliaikainen mittaaminen: https://centriabulletin.fi/hyvinvoinnin-mittaaminen/

Tiedot lyhyistä sairauspoissaoloista johtavat uusiin hyvinvointipalveluihin: https://tki.centria.fi/lyhtyhanke 


   
Seuraa meitä somessa: