Hankkeen alussa toteutetaan ”State of the Art” -kartoitus digitalisiin tiedonkäsittelymenetelmiin, joilla kyetään edistämään materiaali- ja energiatehokkuutta teollisissa prosesseissa. Näitä menetelmiä sovelletaan demonstraatioiden muodossa pilottikoon prosesseihin toteuttajien tutkimusympäristöissä.

Olemassa olevat tutkimusympäristöt muokataan alkukartoituksen pohjalta demonstraatioihin sopiviksi. Vähähiilisyyskulmasta hyvin kuvaavaa on, että ympäristöjen muokkaaminen tarkoittaa pääosin ohjelmistojen päivittämistä ja kehittämistä.

Tutkimusympäristöinä toimivat Centrian Chemplant ja Oulun Minipilot koetehtaat sisältävät useita erilaisia prosesseja, esimerkiksi malmin murskauksen sekä jauhatuksen, jotka ovat erittäin energiaintensiivisiä ja täten pienilläkin parannuksilla tuotetaan merkittävää energiatehokkuuden hyötyä.

Demonstraatioiden valinnassa huomioidaan ensisijaisesti alueen teollisuudelle tyypilliset prosessit sekä valittujen menetelmien soveltamisen hyötypotentiaali.

Hankkeen lopputuloksena syntyvät

  1. Digitaalinen työkalupakki, jonka avulla edistetään teollisuuden prosessien ja tuotantolaitosten vähähiilisyyttä.
  2. Digitalisaatio-osaamiskeskittymä, jolla on alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen vaikuttavuus.
  3. Tutkimusympäristöt, joissa kehitetään sekä hankkeen aikana, että sen jälkeen uusia innovatiivisia ratkaisuja yhteistyössä alueen teollisuuden kanssa. Ympäristöjä hyödynnetään alueen tutkimuksen ja koulutuksen testialustana sekä jatkohankkeissa.


   
Seuraa meitä somessa: