Työkalupakin kehittämisen ja jalkauttamisen kannalta on keskeistä osaamispääoman kasvattaminen ja juurruttaminen, mikä konkretisoituu digitalisaatio-osaamiskeskittymänä.

Hankkeen alussa toteutettava ”State of the Art” -kartoituksella edistetään digitaalisin tiedonkäsittelymenetelmin materiaali- ja energiatehokkuutta teollisissa prosesseissa. Menetelmää sovelletaan demonstraatioiden muodossa pilottikoon prosesseihin toteuttajien tutkimusympäristöissä.
Olemassa olevat tutkimusympäristöt muokataan alkukartoituksen pohjalta demonstraatioihin sopiviksi.

Demonstraatioiden valinnassa huomioidaan ensisijaisesti alueen teollisuudelle tyypilliset prosessit sekä valittujen menetelmien soveltamisen hyötypotentiaali.

 


   
Seuraa meitä somessa: