MinePro - Osaamista ja työvoimaa kaivos- ja akkualalle

 

Keski-Pohjanmaan alueella on käynnistymässä lähitulevaisuudessa useita kaivos- ja akkuteollisuuteen liittyviä hankkeita, joiden työvoiman tarve on merkittävä. Lisäksi olemassa oleva prosessi- ja kemianteollisuus tarvitsee jatkuvasti uusia työntekijöitä. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (Kpedu) ja Centria ammattikorkeakoulu (Centria) ovat pystyneet toistaiseksi vastaamaan koulutuskysyntään hyvin.

Tilanne tulee muuttumaan kuitenkin uusien tehtaiden ja kaivosten käynnistymisen myötä, ja valmistautuminen tulee aloittaa nyt. Koulutussisällöt tulee rakentaa ja pilotoida hyödyntäen uusia pedagogisia ja teknologisia ratkaisuja. Hankkeen toimenpiteissä korostuu koulutusorganisaatioiden, yritysten ja kumppaneiden yhteistyön tiivistäminen tulevaisuuteen varauduttaessa.

MinePro-hankkeen tuloksena prosessiteollisuuden osaajatarpeeseen pystytään vastaamaan alueemme yritysten ja koulutusorganisaatioiden tiiviillä yhteistyöllä, jolloin osaamisen jatkuva uudistaminen onnistuu tulevaisuudessakin.

 

Päärahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus (EAKR)

Päätoteuttaja: KPEDU

Osatoteuttaja: Centria-ammattikorkeakoulu

Toteutusaika: 9/2020-8/2023


   
Seuraa meitä somessa: