Mitä sinulle kuuluu? – Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö

Mitä sinulle kuuluu? - Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö on kolmivuotinen ESR-rahoitteinen hanke. Hanke on aloittanut toimintansa vuoden 2018 alussa. Centria-ammattikorkeakoulu on hankkeen osatoteuttaja. Päätoteuttajana toimii Raahen seurakunta, Ruukki – Paavola – Siikajoki-aluetyö ja toisena osatoteuttajina on Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Hankkeen tavoitteena on osallisuuden, yhteisöllisyyden ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Hankkeen tavoitteena on myös moniammatillisen ja paikallisen kunta-seurakunta-järjestöt yhteistyön kehittäminen niin, että palvelut muodostuvat entistä kokonaisvaltaisemmiksi sekä asiakas- ja asukaslähtöisemmiksi. Niin ikään tavoitteena on kehittää vähintään yksi, selkeästi määriteltävä ja siirrettävä toimintamalli edellä kuvattujen tavoitteiden toteuttamiseksi muuallakin kuin tämän hankkeen toiminta-alueella.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat työttömät nuoret ja nuoret aikuiset (18–28-vuotiaat), pitkäaikaistyöttömät ja paikallinen toimijaverkosto.

 

 

Centria tuo hankkeeseen nuorisotyön näkökulman syrjäytymisen ehkäisyssä: Ennakoimalla ja suuntaamalla syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä nuoriin, voidaan ehkäistä monien ongelmien kärjistyminen ja monimutkaistuminen. Centrian osatoteutuksen tavoitteena on tehostaa lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamista tukevia palveluja ja toimintatapoja. Tavoitteena on myös vahvistaa paikallisen nuorisotyön osaamista ja ottaa käyttöön nuoria aktivoivia ja osallistavia toimintamuotoja digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Ammattilaisia tuetaan sosiaalisen median sovellusten hyötykäytössä nuorten parissa tehtävässä työssä. Hyväksi koettuja malleja kehitetään edelleen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Digitaalisten työkalujen käyttöönottoa tuetaan myös moniammatillisen yhteistyön helpottamiseksi.

Tiivistelmä Centrian toimenpiteistä (toteutetaan yhteistyössä seurakunnan ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa):

1. Yhteistyökumppaneiden, osatoteuttajien ja seurakunnan toimijoiden yhteisen kehittämisen työpajatoiminta; moniammatillisuus.

2. Tavoitelähtöisen moniammatillisuuteen (sosiaaliala, nuorisoala, terveysala, opetusala) pohjautuvan yhteistyösuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto niin, että se tukee laaja-alaisesti nuorten ja nuorten aikuisten sekä perheiden mielenhyvinvointia sekä elämänhallintaa ja näin myös koulutus- ja työelämään sijoittumista.

3. Työttömiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin sekä heidän perheisiinsä kohdennetun ryhmätoiminnan sisältöjen kehittäminen esim. vanhempilapsi-toiminta, isä-poika-toiminta, perheleirit, lautapeli-toiminta.

4. Digitaalisten työkalujen ammattikäytön tukeminen ja edistäminen sekä nuorten kanssa toimimiseen kuin myös moniammatillisen yhteistyön helpottamiseksi (tiedon vaihto).

 

Hankkeen kokonaisbudjetti on 606 202 euroa ja hankkeen toiminta-aika 1.1.2018 -31.12.2020.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Siikajoen kunta, Ruukin Osuuspankki, Ruukin yrittäjät, LC Ruukki, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, TE-toimisto, Ruukin vastaanottokeskus, Nuori Kirkko ry, Paavolan nuorisoseura ry.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

 

 

 

Lisätiedot:

Riina Varila, puh. 040 831 3312

riina.varila@centria.fi

Centria-ammattikorkeakoulu

 


   
Seuraa meitä somessa: