Meripohjolan uudistuva metalli- ja konepajateollisuus

1.1.2015 – 31.12.2017

Hankkeen tavoitteena on edistää metalli- ja konepajateollisuuden ja siihen 
kytkeytyvien pk-yritysten uudistumista, kilpailukyvyn kasvua ja kansainvälistymistä Meripohjolan alueella
 

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet:

 • Teollisen internetin ja digitalisaation antamien mahdollisuuksien hyödyntäminen tehokkaasti pk-yritysten kilpailukyvyn edistämisessä.
 • Erikoisterästen hyödyntäminen ja niiden mahdollistaman uudenlaisen tuoteajattelun kehittäminen pk-yrityksissä. 
 • Yrityksiä palveleva kehitysyhteisö ja sen toiminnan kehittäminen alueen yritysten tukiverkostoksi.

Keskeiset toimenpiteet:

 • Kasvatetaan yritysten kilpailukykyä uudella tavalla tehostamalla niiden tuotantoa teollisen internetin ja digitalisoinnin avulla ja sekä lisätään yrityksissä aiheeseen liittyvää tietämystä.
 • Edistetään erikoisterästen käyttöä pilottiyrityksissä, synnytetään uusia ja uudistettuja tuotteita sekä kasvatetaan yleistä tietämystä erikoisterästen mahdollistamasta potentiaalista.
 • Tuetaan konepajojen laatutoimintaa vastaamaan nykyistä paremmin vaatimuksia ja standardeja sekä selvitetään Meripohjolan alueen hitsausalan koulutuksen osaamista ja resursseja.
 • Synnytetään yritys- ja yritysryhmäkohtaisia hankkeita yritysten tarpeiden pohjalta sekä autetaan yrityksiä julkisen rahoituksen haussa.
 • Kehitetään hankkeessa mukana olevien ja siihen kiinteästi kytkeytyvien kehittämistoimijoiden palvelutuotantoa yrityslähtöisemmäksi ja tehokkaammin toimivaksi verkostoksi. Alueen yritysten tukiverkosto pystyy vastaamaan nopeasti yritysten toimintakulttuurin muutostarpeisiin.

Centrian työpaketissa edistetään yritysten digitalisoitumista, erityisesti panostaen hankkeen pääkohteena oleviin metalli- ja konepajateollisuuden yrityksiin. Työpaketissa tehdään demonstraatioita ja suunnitelmia tuotannon digitalisointiin ja teolliseen internetiin liittyvistä yrityksille potentiaalisista aiheista, joiden pyritään johtamaan jatkoprojekteina yritysten tuotannon kehitystoimiksi. Yrityksille myös kootaan tiedoksi digitalisoitumiseen ja teollisen internetin hyödyntämiseen liittyviä keskeisiä edellytyksiä, menetelmiä ja toimenpiteitä. Tavoitteena on saada toimenpiteiden kohteena olevat yritykset etenemään digitalisointiin liittyvissä tuotantoa tehostavissa toimissa yritysten omien lähtökohtien ja tavoitteiden tasolta.

Hankehallinnointi:
Raahen seudun yrityspalvelut

Osatoteuttajat:

 • Ylivieskan seutukuntayhdistys ry,
 • Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry,
 • Oulun kaupunki/BusinessOulu,
 • Lapin ammattikorkeakoulu Oy,
 • Oulun ammattikorkeakoulu Oy,
 • Centria-ammattikorkeakoulu Oy
 • Oulun yliopisto

 

Hankebudjetti:

 • 1 880 000 €
 • EAKR:n ja valtion rahoitusosuus 1 316 000€
 • Centrian hankebudjetti 163 680 €

 

 

 


   
Seuraa meitä somessa: