Hanke pähkinänkuoressa

My Way 2 -hanke on ensisijaisesti suunnattu toisen- ja korkea-asteen koulutuksen saaneille työnhakijoille ja työttömyysuhan alaisille. Kohderyhmänä ovat mm.

 • Nuoret (alle 25-vuotiaat), alle vuoden työttömänä olleet
 • Ikääntyvät
 • Heikossa tai hetkellisesti haastavassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt
 • Opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat, joilla ei ole tiedossa työpaikkaa
 • Alanvaihtajat
 • Perhevapaalta työelämään paluuta suunnittelevat
 • Paluumuuttajat
 • Maahanmuuttajat
Toimenpiteitä suunnataan myös alueen yrityksille sekä työllisyys- ja elinkeinotoimijoille.

Keskeistä on työllisyyspolku-ajattelu ja tarjolla olevien palveluiden ketjutus sekä vahva ohjaus seuraavaan lenkkiin.
 
 

My Way 2 - Työtä, osaamista ja kohtaamisia -esittelyvideo

 
 

Hankkeen tausta

Hankkeen taustalla on jo toteutunut My Way -hanke, jossa kohdistettiin työnhaun alkuvaiheeseen voimavaroja vahvistavaa ja lisäävää toimintaa. Selkeitä jatkokehittämistarpeita ilmeni liittyen mm. henkilökohtaiseen ohjaukseen ja yhteisöllisyyden edistämiseen, sekä digitaalisten ja vuorovaikutteisten palvelujen, yritysten rekrytointiosaamisen ja monialaisen yhteistyö- ja toimijaverkoston kehittämiseen. My Way 2 -hankkeessa jatkokehittämistä tehdään asiakasnäkökulmasta yhteiskehittämisen avulla ja palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.
 

Toimenpiteet ja odotetut tulokset

 • Osallistujan oman työllistymispolun rakentamista tuetaan hankkeessa mm. ohjauksella ja valmennuksilla.
 • Rekrytointiverstaalla luodaan silta kohtaamiselle työnantajien kanssa.
 • Monialainen verkosto tukee kohtaamista ja työllistymistä ja sen kautta pyritään mm. löytämään piilotyöpaikkoja.

 

 • Ehkäistään pitkäaikaistyöttömyyden uhkaa.
 • Vaikutetaan lyhytaikaiseen työttömyyteen, ammatinvaihtajiin ja työelämän ulkopuolella
  olevien työllistymiseen.
 • Maakunnan kasvualoja edustavien yritysten työvoiman saanti paranee.
 • Konkreettisena tuloksena syntyy toimintamalli moniammatilliselle verkostolle.

 

 

Nyt on SINUN mahdollisuutesi vaikuttaa tulevaan!

Vastaa alla olevaan kyselyyn, ja kerro meille, kuinka My Way 2 -hanke tukisi juuri sinun työllistymis- ja urasuunnitelmiasi parhaiten! Kyselyyn voit vastata nimettömästi.

https://link.webropolsurveys.com/S/EBD97E52F6FB6097

 

 

My Way 2 -hanke etsii ratkaisuja työuran kaikkiin vaiheisiin

 

 

Haluatko saada hankkeen ajankohtaiset valmennukset ja tietoa uutiskirjeen muodossa?

Liity listalle tästä.


   
Seuraa meitä somessa: