Nuorista tuotannollisia yrittäjiä i4.0:n aikakaudella (S21977)

 

1.4.2020 - 31.3.2023

 

Huhtikuun alussa alkaneessa hankkeessa tavoitteena on kehittää alueen alle 30-vuotiaiden yrittäjyystaitoja niin, että synnytetään alueelle nuorten alle 30-vuotiaiden käynnistämiä tuotannollisia ja teollisen tuotannon palvelua harjoittavia yrityksiä.

 

Hankkeen toimenpiteet koostuvat erilaisista tarvekartoituksista olemassa olevien yritysten ja omistajanvaihdosta suunnittelevien yritysten osalta. Näiden kartoitusten avulla pyritään löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrittäjiksi aikoville nuorille. Uusia käynnistyviä yrityksiä tuetaan myös kartoittamalla alueen kasvualojen ns. veturiyritysten tarpeita esimerkiksi ulkoistaa tuotantoresurssejaan, toimitilojaan tai muutoin luoda mahdollisuuksia alkaville yrityksille.

 

Hankkeessa lähdetään tukemaan nuoria yrittäjyyteen uutta toimintamallia luoden. Yrittäjiksi aikovia nuoria tuetaan monipuolisella liiketoimintaan liittyvällä valmennuksella. Valmennusta luodessa huomioidaan alueen tarpeet ja erityisesti keskitytään myynnin ja markkinoinnin taitojen kehittämiseen sekä uusimpiin tuotantoteknologioihin ja niiden hyödyntämiseen yritystoiminnassa.

 

Hanke edistää Pohjois-Pohjanmaan alueen ja syntyvien yritysten valmiutta siirtyä seuraavaan teknologiavaiheeseen tuotannollisessa teollisuudessa ja hyödyntämään mahdollisimman hyvin uusien valmistusmenetelmien ja Idustry 4.0:n tarjoamia mahdollisuuksia. Hankkeen tuloksena saadaan uutta kokemusta ja tietoa teollisuuden alihankintaverkostojen rakentamisesta, erityisesti nuorten perustamien yritysten näkökulmasta. Hankkeen avulla edistetään ja kehitetään nuorten aikuisten yrittäjyyskasvatuksen keinoja ja toimenpiteitä.

 

Kolmivuotinen hanke toteutetaan yhteistyössä Raahen seudun kehityksen, Haapavesi-Siikalatvan seudun kuntayhtymän, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n ja Ylivieskan teknologiakylä YTEK Oy:n kanssa.

 


   
Seuraa meitä somessa: