Opiskelijayrittäjyyden toimintaympäristöt

Syksyllä 2018 käynnistyi Opetushallituksen rahoittama opiskelijayrittäjyyden toimintaympäristöt -hanke. Hankkeen tarkoituksena on luoda tiimiyrittäjyyden toimintamalleja sekä malleja ja ratkaisuja siihen, miten opiskelijat voivat ottaa vastaan toimeksiantoja elinkeinoelämältä opetuksen ja TKI:n tukemana tiimityöskentelymenetelmin. Erityisesti tavoitteena on luoda monialaisia yritystiimejä Centrian sisällä.

Hankkeen tavoitteena on myös innostaa opettajia erilaisiin opetuksellisiin kokeiluihin. Kokeilujen kautta saadaan tietoa hyvistä käytänteistä ja malleista. Erilaisia kokeiluja, kuten NY-startup, Talenttitehdas, Boosting Business, SAP-tiimi ja Code Camp ovat esimerkkejä koulutuksellisista kokeiluista jotka ovat jo vireillä Centriassa. Näitä ja muita kokeiluja halutaan hankkeen kautta tukea. Opettajat tuodaan hankkeen kautta yhteen keskustelemaan hyvistä käytänteistä. Kehityskokeilujen ytimessä on opettajien oma kehitysidea. Esimerkkinä opettajien tukemisesta ovat Eat & Inspire tapahtumat jotka ovat tuoneet yhteen opettajia lounaille keskustelemaan opetuksen kehittämisestä yrittäjyyden näkökulmasta.

 


   
Seuraa meitä somessa: