Centria-ammattikorkeakoulu kehittää

  • tiimiyrittäjyyden toimintamalleja sekä
  • malleja ja ratkaisuja siihen, miten opiskelijat voivat ottaa vastaan toimeksiantoja elinkeinoelämältä opetuksen ja TKI:n tukemana tiimityöskentelymenetelmin.
  • Malleja tarvitaan kuitenkin vielä TKIn ja opetuksen integraation suhteen esimerkiksi miten opiskelijoiden elinkeinoelämäkontaktit näkyisi opintosuunnitelmasta lähtien.

KOKKOLA

Kokkolassa toteutettava päiväopiskelijoiden tiimiyrittäjyyden käytännönläheinen oppimiskonsepti toteutetaan

  • työelämälähtöisesti,
  • ohjatun projektitoiminnan ja kehitystyön kautta,
  • edistäen myös koulutuksen ja TKI-toiminnan integraatiota ja
  • palvellen samalla elinkeinoelämän todellisia kehitystarpeita.

 Oppiminen jakautuu kolmeen pääkokonaisuuteen

  1. käytännön tiimiyritystoiminnan käynnistämiseen ja pyörittämiseen NY-toimintamallin pohjalta mutta jalostaen uudenlaista omaan ympäristöön soveltuvaa toimintamallia.
  2. Toinen kokonaisuus keskittyy erityisesti liike-elämän kehitysprojektien toteuttamiseen tiimiyrittäjyyden Oppimisteemat ja projektit liittyvät esim. innovointiin ja liiketoimintamallien kehittämiseen, tuotteistamiseen ja palvelumuotoiluun sekä markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen.
  3. Kokonaisuus 3 keskittyy kehittämään malleja teoriaopintojen onnistuneeseen kytkemiseen tukemaan käytännön toimintaa ja sen edistämistä lisääntyvän tietämyksen avulla.

 

PIETARSAARI

Pietarsaaressa toteutettava erityisesti monimuoto-opiskelijoille suunnatun työelämälähtöisen tiimioppimis- ja tiimiyrittäjyysmallin kehittäminen suunnitellaan monimuotokoulutuksen erityispiirteet huomioiden. Painopisteenä on kehittää tiimiyrittäjyyden ja elinkeinoelämää palvelevan kehitystyön toimintamalleja tuomalla sekä fyysisiä että digitaalisia ratkaisuja testattavaksi. Tavoitteena on kehittää toimivia tiimiyrittäjyyden ja kehitystyön ratkaisuja, jotka ovat sovellettavissa myös niille opiskelijoille, joiden opiskelu painottuu ilta- tai viikonloppuaikaan, ja jotka eivät ole fyysisesti samassa paikassa, vaan kohtaavat toisiaan lähinnä verkossa. Monimuoto-opiskelijoiden ja elinkeinoelämän kohtaamisissa tarvitaan huomioida virtuaalisuuden mahdollisuudet ja haasteet mutta myös tuoda mahdollisuuksia oikeisiin tapaamisiin

 

 


   
Seuraa meitä somessa: