Oppimisanalytiikka – Avain parempaan oppimiseen amkeissa

 

Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa on Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2018-2020 rahoittama hanke, jossa pilotoidaan, tutkitaan ja kehitetään oppimisanalytiikan hyödyntämistä ammattikorkeakouluissa. Hankkeessa kehitetään yhteistyössä 11 korkeakoulun kanssa ammattikorkeakoulujen oppimisanalytiikkaan liittyvää osaamista sekä luodaan uusia oppimisanalytiikkaa tukevia digitaalisia työkaluja ja ympäristöjä. Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu, ja Centria-ammattikorkeakoulu toimii osatoteuttajana hankkeen toimenpiteissä. Hankkeen tuloksena pyritään tuottamaan ymmärrystä oppimisanalytiikan käyttäjien tarpeista, vahvistamaan ammattikorkeakoulujen henkilöstön oppimisanalytiikkaan liittyvää osaamista sekä luomaan tarvelähtöisesti kehitetyt oppimisanalytiikan digitaaliset työkalut ja ympäristöt.

 

Hankkeen tavoitteena on:

 

1)     selvittää oppijoiden, opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä tukipalvelujen tarpeet oppimisanalytiikkadatan keräämiselle

2)     pilotoida ja kehittää ammattikorkeakouluissa hyödynnettäviä digitaalisia työkaluja ja ympäristöjä käyttäjien tarpeisiin perustuen

3)     kehittää oppimisanalytiikkaa soveltavia oppimis- ja ohjausprosesseja ammattikorkeakouluissa

4)     luoda toimintamalleja ja suosituksia oppimisanalytiikan edistyneeseen käyttöön ammattikorkeakouluissa sekä

5)     tehostaa ammattikorkeakoulujen oppimisanalytiikkaan liittyvää osaamista.

 

Hankkeen tavoitteet tukevat ubiikkia oppimista, ammattikorkeakoulujen oppimisympäristöjen ja työkalujen modernisointia, digivälineitä hyödyntävien pedagogisten mallien käyttöä opetuksessa ja oppimisessa sekä opintojen sujuvoittamista ja opintojen keskeyttämisten ehkäisemistä. Hankkeen toiminta ja tulokset hyödyttävät koko ammattikorkeakoulusektoria ja sen eri toimijoita.

 

Hanke koostuu neljästä osakokonaisuudesta ja niitä tukevista toimenpiteistä:

 

1)     Oppimisanalytiikan hyödyntäjät, pedagoginen näkökulma

a.      Opiskelijat – oppijan näkökulma

b.      Opetus- ja ohjaushenkilöstö – oppimisen ja opiskelun ohjaus, tukipalvelut ja ennakointi

2)     Oppimisanalytiikan digitaaliset ympäristöt

a.      Olemassa olevien järjestelmien pilotointi, rajapintojen kehittäminen

b.      Visualisoinnin kehittäminen

3)     Pilotoinnit ja arviointi

4)     Kokeiltujen käytäntöjen levittäminen ja suositusten laatiminen koko amk-sektorille

 

Hanketta perustuu vahvasti yhteiskehittämisen periaatteeseen. Hankkeen toiminnasta ja tuloksista tiedotetaan kansallisesti ja kansainvälisesti, ja sen toimintaan osallistetaan laajasti eri ammattikorkeakouluja ja osin myös yliopistoja.

 

Hankkeen kotisivulle pääset tästä ja Facebook-sivulle tästä.

 

Hankkeen yhteyshenkilö Centria-ammattikorkeakoulussa:

 

Lehtori Riina Kleimola

riina.kleimola@centria.fi

p.  040 185 6689


   
Seuraa meitä somessa: