Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin –hanke

 

Centria-ammattikorkeakoulu hallinnoi Opetushallituksen pääosin rahoittamaa Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin –hanketta, jossa edistetään ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kotoutumista esim. opintoihin ja työllistymiseen liittyvin keinoin. Hankkeen pääkohderyhmää ovat ulkomaalaistaustaiset henkilöt ja välillä kohderyhmää ovat työnantajat ja koulutustoimijat.

Hankkeen toteutusaika on 9/2018-12/2020. Hankkeen päätoteuttaja Centria-ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeen osatoteuttajia ovat Kpedu, KAMK, Kokkolan kaupunki ja Pietarsaaren kaupunki. Hankkeen tavoite oli tavoittaa 400 maahan muuttanutta. Hankkeen päättyessä hanke oli toiminnallaan tavoittanut yhteensä 770 maahan muuttanutta.

 

Hankkeen sisällön kuvauksesta esimerkkejä:

Ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille:

• Suunnitellaan ja pilotoidaan yhdessä ohjausta ja opintojaksoja, joissa huomioidaan mm. kielelliset ja kulttuuriset haasteet

• Työnantajien kohtaamisia, tavoitteena harjoittelu- ja työpaikkojen saaminen

Työnantajille:

• Maahanmuuttajaopiskelijoiden kohtaamisia

• Harjoittelijoita, kesätyöntekijöitä ja asiantuntijoita

• Etsitään yhdessä keinoja madaltaa kynnystä maahanmuuttajien työllistämiseksi

Koulutustoimijat:

• Kehittävät osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenetelmiä

• Vahvistavat opiskelijoiden osallisuutta ja eri sektorirajat ylittäviä yhteistyöverkostoja

 

Hankkeen jokaisella osatoteuttajalla on omat tavoitteensa ja sisältönsä. Hankkeessa mm. etsitään keinoja ulkomaalaistaustaisten henkilöiden ja työnantajien kohtaamiselle esimerkiksi järjestämällä tilaisuuksia, joissa työnantajat ja työnhakijat voivat löytää toisensa. Jotta työharjoittelupaikkoihin pääseminen ja työllistyminen olisivat sekä ulkomaalaistaustaisen henkilön että työnantajan näkökulmasta helpompaa, opiskelijoiden suomen kielen taitoja kohennetaan lisäämällä vapaaehtoista kielen opiskelua, ja heitä rohkaistaan käyttämään suomea opinnoissa ja vapaa-ajalla. Yhteistyökumppaneina ovat myös 3. sektorin toimijat, joiden kanssa kehitetään toimintaa, mikä edistää maahanmuuttajien suomen kielen taitoja, osallisuutta, kotoutumista ja mahdollisuuksia työllistymiseen. Kaksikielisillä alueilla edistetään myös maahanmuuttajien ruotsin kielen opiskelua kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi.

Lisäksi hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan opiskelijoille ohjausta ja valmennusta, jossa huomioidaan mm. kielelliset ja kulttuuriset haasteet. Tästä esimerkkinä Centria-ammattikorkeakoulun pilottiopintojakso nimeltään "Finnish Club" on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä kielten opettajien kanssa. Centria on lisäksi Kpedu:n kanssa yhteistyössä suunnitellut ja toteuttanut pilottiopintojaksoa, joka on nimeltään "Maahanmuuttajien työnhakuvalmiuksien vahvistaminen/Job seeking and employment in Finland". Lisäksi hankkeessa (erityisesti Pietarsaaren kaupungin toteutuksessa) kehitetään maahanmuuttajien osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenetelmiä. Hankkeen toiminnan eri keinoin vahvistetaan myös maahan muuttaneiden osallisuutta ja hyvinvointia sekä eri sektorirajat ylittäviä yhteistyöverkostoja.

 

Hankkeen uutisia ja artikkeleita:

"Regionen lider av hjärnflykt" - Our Career Day -evenemang för gymnasierna. (Hankkeen projektipäällikkö oli yksi tapahtuman paneelipuhujista): https://www.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/422600

CentriaBulletin, Centria-ammattikorkeakoulun verkkolehti 10.11.2020: Opiskelijat oppivat käytännön työelämää monialaisissa projektitöissä. (Marika Hautala, Teija Muuraiskangas ja Heidi Hintsala): https://centriabulletin.fi/opiskelijat-oppivat-kaytannon-tyoelamaa-monialaisissa-projektitoissa/

Tolonen-Kytölä T., Åhman-Nylund M., (2020). Kohtaamisia ja kumppanuuksia – Centria-ammattikorkeakoulu kielten ja viestinnän opetuksen verkostoissa. Tolonen-Kytölä T., Åhman-Nylund M. (Eds.)., Kohtaamisia ja kumppanuuksia – Centria-ammattikorkeakoulu kielten ja viestinnän opetuksen verkostoissa., Centria-ammattikorkeakoulu.: https://www.theseus.fi/handle/10024/345122 Hankkeen toiminnasta kertovat artikkelit: Finnish ja Swedish Club: Hyvinvointia, kotoutumista ja Inspiroivaa kielen oppimista uudella kotipaikkakunnalla (Hertta Erkkilä, Inge Heleven, Teija Muuraiskangas & Maria Åhman-Nylund) s. 58 ja Tandem Language Learning – A new course at Centria in the autumn semester 2019 (Hertta Erkkilä, Teija Muuraiskangas & Maria Åhman-Nylund) s. 62

CentriaBulletin, Centria-ammattikorkeakoulun verkkolehti 21.09.2019: "Finnish Clubista hyvinvointia, kotoutumisen edistämistä, monikulttuurisuustaitoja ja suomen kielen oppia paikalliseen tapaan". (Teija Muuraiskangas): https://centriabulletin.fi/finnish-clubista-hyvinvointia-kotoutumisen-edistamista-monikulttuurisuustaitoja-ja-suomen-kielen-oppia-paikalliseen-tapaan/

Kpedun Blogi 11.07.2019: "Dialogi ja itsetuntemus aidon kohtaamisen edellytyksenä": https://kpedu.blogi.net/blog/4/dialogi-ja-itsetuntemus-aidon-kohtaamisen-edellytyksena/

Yle 26.06.2019: "Asenteet vaikeuttavat maahanmuuttajien työllistymistä Keski-Pohjanmaalla": https://yle.fi/uutiset/3-10849730

Yle 12.06.2019: "Miksi ei oteta sydämeen, miksi ei tervehditä ja kysellä kuulumisia? – maahanmuuttajanaisten on vaikea löytää suomalaisia ystäviä": https://yle.fi/uutiset/3-10783576

Centria, Uutiset/mediatiedote 2.4.2019: "Valmet Automotive vierailee Centriassa keskiviikkona 3.4.": https://web.centria.fi/uutinen/valmet-automotive-vierailee-centriassa-keskiviikkona-34/3042

Yle 18.03.2019: "Kseniia Vlasova ja Bartosz Wieczorek osaavat suomea vain vähän, mutta työllistyivät jo opintojen aikana": https://yle.fi/uutiset/3-10672291

Yle 7.12.2018: "Ulkomaalaisia opiskelijoita tuetaan työllistymään alueen yrityksiin entistä paremmin": https://yle.fi/uutiset/3-10544143

Centria, Uutiset/mediatiedote 7.12.2018: "Hankkeessa madalletaan kotoutumisen ja työllistymisen kynnyksiä": https://tki.centria.fi/uutinen/hankkeessa-madalletaan-kotoutumisen-ja-tyollistymisen-kynnyk/2124

CentriaNews 10/2018: "Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin": https://tki.centria.fi/meyhdessa

 

Lisätietoja ja yhteystiedot:


Hankkeen päätoteuttaja:

Centria-ammattikorkeakoulu

Projektipäällikkö (4.3.2019- ) Teija Muuraiskangas

teija.muuraiskangas@centria.fi p. 040 185 3817

Centrian hanketoteutuksen esittelyvideo: https://gopro.com/v/4ylqd1az1X3zy

 

Hankkeen osatoteuttajat:

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (KPEDU):

Marianne Leimio-Seppä marianne.leimio-seppa@kpedu.fi p. 040 807 3647

Kpedun osatoteutuksen nettisivut: https://www.kpedu.fi/osallisuus

Kpedun blogi: https://kpedu.blogi.net/blog/

 

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK):

Anne Määttä anne.maatta@kamk.fi p. 044 710 1400

KAMK:n osahanketoteutuksen toteuttama Fintro-kurssi: https://osutest.kamkhub.fi

Salasana kurssin nettisivuille: osutest20

 

Pietarsaaren kaupunki:

Johanna Järvikivi johanna.jarvikivi@jakobstad.fi p. 044 785 1586

Pietarsaaren kaupungin osahanketoteutuksen nettisivut: https://www.jakobstad.fi/uusi-asukas/kotouttaminen/hankkeita-

Palvelukartta maahanmuuttajien ohjaukseen Pietarsaaren seudulla: https://prezi.com/p/u_spcyqu4umq/?present=1

 

Kokkolan kaupunki:

Eeva-Liisa Kiiskilä eeva-liisa.kiiskila@edu.kokkola.fi p. 040 489 2129

Kokkolan kaupungin osahanketoteutuksen toiminnasta kertova blogi-sivusto: https://globaalikasvatuskokkola.wordpress.com/

 

Hankkeen Instagram-sivu (suunnattu Centrian kansainvälisille opiskelijoille):

CentriaUAS_studentlife_Finland

 

HANKKEEN ESITE


   
Seuraa meitä somessa: