Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin –hanke

 

Centria-ammattikorkeakoulu hallinnoi Opetushallituksen pääosin rahoittamaa Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin –hanketta, jossa edistetään ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kotoutumista esim. opintoihin ja työllistymiseen liittyvin keinoin. Hankkeen kohderyhmää ovat ulkomaalaistaustaiset henkilöt, työnantajat ja koulutustoimijat.

 

Ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille:

• Suunnitellaan ja pilotoidaan yhdessä ohjausta ja opintojaksoja, joissa huomioidaan mm. kielelliset ja kulttuuriset haasteet

• Työnantajien kohtaamisia, tavoitteena harjoittelu- ja työpaikkojen saaminen

Työnantajille:

• Maahanmuuttajaopiskelijoiden kohtaamisia

• Harjoittelijoita, kesätyöntekijöitä ja asiantuntijoita

• Etsitään yhdessä keinoja madaltaa kynnystä maahanmuuttajien työllistämiseksi

Koulutustoimijat:

• Kehittävät osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenetelmiä

• Vahvistavat opiskelijoiden osallisuutta ja eri sektorirajat ylittäviä yhteistyöverkostoja

 

Hankkeessa etsitään keinoja ulkomaalaistaustaisten henkilöiden ja työnantajien kohtaamiselle esimerkiksi järjestämällä tilaisuuksia, joissa työnantajat ja työnhakijat voivat löytää toisensa. Jotta työharjoittelupaikkoihin pääseminen ja työllistyminen olisivat sekä ulkomaalaistaustaisen henkilön että työnantajan näkökulmasta helpompaa, opiskelijoiden suomen kielen taitoja kohennetaan lisäämällä vapaaehtoista kielen opiskelua, ja heitä rohkaistaan käyttämään suomea opinnoissa ja vapaa-ajalla. Yhteistyökumppaneina ovat myös 3. sektorin toimijat, joiden kanssa kehitetään toimintaa, mikä edistää maahanmuuttajien suomen kielen taitoja, osallisuutta, kotoutumista ja mahdollisuuksia työllistymiseen. Kaksikielisillä alueilla edistetään myös maahanmuuttajien ruotsin kielen opiskelua kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi.

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan opiskelijoille ohjausta ja valmennusta, jossa huomioidaan mm. kielelliset ja kulttuuriset haasteet. Tästä esimerkkinä Centria-ammattikorkeakoulun pilottiopintojakso nimeltään "Finnish Club" on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä kielten opettajien kanssa. Centria on lisäksi Kpedu:n kanssa yhteistyössä suunnitellut ja toteuttanut pilottiopintojaksoa, joka on nimeltään "Maahanmuuttajien työnhakuvalmiuksien vahvistaminen/Job seeking and employment in Finland". Lisäksi hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenetelmiä. Hankkeen toiminnan eri keinoin vahvistetaan opiskelijoiden osallisuutta ja eri sektorirajat ylittäviä yhteistyöverkostoja.

Hankkeen toteutusaika on 9/2018-6/2020. Yhteishankkeessa ovat mukana Centrian lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä sekä Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungit. Hanke on ollut mukana seuraavissa yhteistyötapahtumissa vuonna 2019: Edu & Job Kokkola -messuilla, Kokkotyösäätiön Työnhakupäivä -tapahtumassa sekä Rekrytointi 2.0 - Kansainväliset osaajat töihin! -tapahtumassa. Lisäksi hanke järjesti Kokkolassa keväällä 2019 Valmet Automotive -autotehtaan yritysvierailun, joka oli tarkoitettu sekä Centrian että KPEDU:n opiskelijoille.

 

Hankkeeseen liittyviä uutisia:

CentriaBulletin, Centria-ammattikorkeakoulun verkkolehti 21.09.2019: "Finnish Clubista hyvinvointia, kotoutumisen edistämistä, monikulttuurisuustaitoja ja suomen kielen oppia paikalliseen tapaan" https://centriabulletin.fi/finnish-clubista-hyvinvointia-kotoutumisen-edistamista-monikulttuurisuustaitoja-ja-suomen-kielen-oppia-paikalliseen-tapaan/

Kpedun Blogi 11.07.2019: "Dialogi ja itsetuntemus aidon kohtaamisen edellytyksenä" https://kpedu.blogi.net/blog/4/dialogi-ja-itsetuntemus-aidon-kohtaamisen-edellytyksena/

Yle 26.06.2019: "Asenteet vaikeuttavat maahanmuuttajien työllistymistä Keski-Pohjanmaalla" https://yle.fi/uutiset/3-10849730

Yle 12.06.2019: "Miksi ei oteta sydämeen, miksi ei tervehditä ja kysellä kuulumisia? – maahanmuuttajanaisten on vaikea löytää suomalaisia ystäviä" https://yle.fi/uutiset/3-10783576

Centria, Uutiset/mediatiedote 2.4.2019: "Valmet Automotive vierailee Centriassa keskiviikkona 3.4." https://web.centria.fi/uutinen/valmet-automotive-vierailee-centriassa-keskiviikkona-34/3042

Yle 18.03.2019: "Kseniia Vlasova ja Bartosz Wieczorek osaavat suomea vain vähän, mutta työllistyivät jo opintojen aikana" https://yle.fi/uutiset/3-10672291

Yle 7.12.2018: "Ulkomaalaisia opiskelijoita tuetaan työllistymään alueen yrityksiin entistä paremmin" https://yle.fi/uutiset/3-10544143

Centria, Uutiset/mediatiedote 7.12.2018: "Hankkeessa madalletaan kotoutumisen ja työllistymisen kynnyksiä" https://tki.centria.fi/uutinen/hankkeessa-madalletaan-kotoutumisen-ja-tyollistymisen-kynnyk/2124

CentriaNews 10/2018: "Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin" https://tki.centria.fi/meyhdessa

 

 

 

  

Lisätietoja ja yhteystiedot:

 


Hankkeen päätoteuttaja:

Centria-ammattikorkeakoulu

Projektipäällikkö (4.3.2019- ) Teija Muuraiskangas

teija.muuraiskangas@centria.fi p. 040 185 3817

 

Hankkeen osatoteuttajat yhteystietoineen:

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (KPEDU):

Marianne Leimio-Seppä marianne.leimio-seppa@kpedu.fi p. 040 807 3647

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK):

Anne Määttä anne.maatta@kamk.fi p. 044 710 1400

Pietarsaaren kaupunki:

Johanna Järvikivi johanna.jarvikivi@jakobstad.fi p. 044 785 1586

Kokkolan kaupunki:

Eeva-Liisa Kiiskilä eeva-liisa.kiiskila@edu.kokkola.fi p. 040 489 2129

 

Hankkeen Facebook-sivut:

https://www.facebook.com/Osallisuudellajayhteistyollasujuviinoppimispolkui/?modal=admin_todo_tour

Hankkeen Instagram-sivu (suunnattu Centrian kansainvälisille opiskelijoille):

CentriaUAS_studentlife_Finland

 

HANKKEEN ESITE


   
Seuraa meitä somessa: