Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin –hanke

Centria-ammattikorkeakoulu hallinnoi Opetushallituksen pääosin rahoittamaa Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin –hanketta, jossa edistetään maahanmuuttajien kotoutumista opintoihin ja työllistymiseen liittyvin keinoin.

Hankkeessa etsitään keinoja ulkomaalaistaustaisten henkilöiden ja työnantajien kohtaamiselle, esimerkiksi järjestämällä tapahtumia, joissa työnantajat ja työnhakijat voivat löytää toisensa. Suunnittelemme yhteistyötä myös henkilöstöpalvelualan yritysten kanssa. Jotta työllistyminen olisi sekä ulkomaalaistaustaisen henkilön että työnantajan näkökulmasta helpompaa, opiskelijoiden suomen kielen taitoja kohennetaan lisäämällä vapaaehtoista kielen opiskelua, ja heitä rohkaistaan käyttämään suomea opinnoissa ja arjen asioinnissa. Yhteistyökumppaneina ovat myös 3. sektorin toimijat, joiden kanssa kehitetään toimintaa, mikä edistää maahanmuuttajien suomen kielen taitoja, kotoutumista ja mahdollisuuksia työllistymiseen. 

Yhteishankkeessa ovat mukana Centrian lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kpedu sekä Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungit.

Hankkeesta uutinen CentriaNews 10/2018:

https://tki.centria.fi/meyhdessa

 

Lisätietoja:


Projektipäällikkö Teija Muuraiskangas

teija.muuraiskangas@centria.fi, p. 040 185 3817

Hankkeen esite


   
Follow us on social media: