Centria-ammattikorkeakoulu hallinnoi Opetushallituksen pääosin rahoittamaa Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin –hankketta, jossa etsitään keinoja ulkomaalaistaustaisten henkilöiden ja työnantajien kohtaamiselle, esimerkiksi järjestämällä tapahtumia, joissa työnantajat ja työnhakijat voivat löytää toisensa. Suunnittelemme yhteistyötä myös rekry-yritysten kanssa.  Jotta työllistyminen olisi sekä ulkomaalistaustaisen henkilön että työnantajan näkökulmasta helpompaa, opiskelijoiden suomen kielen taitoja kohennetaan lisäämällä vapaaehtoista kielen opiskelua, ja heitä rohkaistaan käyttämään suomea opinnoissa ja arjen asioinnissa.

Yhteishankkeessa ovat mukana Centrian lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kpedu sekä Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungit.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Marja-Liisa Hiironen,
marja-liisa.hiironen@centria.fi, p. 040 185 3817

Hankkeen esite


   
Follow us on social media: