OSAVA - Osallisuuden vahvistaminen nuorten kasvuympäristöissä ja kasvuyhteisöissä 1.9.2015 - 30.6.2018 (S20325) 


OSAVA-hanke nostaa keskiöön alueen nuoret sekä nuorten parissa työskentelevät. Hankkeen tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta, nostaa hyvinvointia ja näin ollen ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä. Hankkeen aikana tehtävä työ on toimintaa nuorten hyvinvoinnin kasvattamiseksi nuorisotyön näkökulmasta.

Hankkeen avulla otetaan käyttöön nuoria aktivoivia ja osallistavia toimintamuotoja nuorten omissa kasvuympäristöissä ja -yhteisöissä. Yksi konkreettinen malli on nuorisotyön aseman vahvistaminen koulun arjessa. 

Hankkeen kautta ammattikasvattajat (koulun henkilökunta sekä kunnan, seurakunnan ja järjestöjen nuorisotyö) luovat verkostoja, jakavat hyviä käytänteitä nuorten parissa työskentelemisestä sekä saavat uusia toimintamalleja ja työkaluja työhönsä. Hankkeen tarkoituksena on kehittää nuorisotyön avulla kouluissa moniammatillista (opetusala, nuorisoala, sosiaaliala, terveysala) sekä perhekeskeistä työotetta, yhteisöllisiä toiminta-tapoja sekä tukea koulun sosiaalityötä.OSAVA-hanke nostaa myös sosiaalisen median hyödyntämisen nuorten aktivoinnin ja osallisuuden kasvattamisen välineeksi. 

Hankkeen kohdealue on Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukunnat. Hankkeen toiminta konkretisoituu pilottikouluina olevissa yläkouluissa Alavieskassa, Haapajärvellä ja Ylivieskassa sekä Raudaskylän kristillisellä opistolla. Hankkeella tuetaan myös nuorten perheitä ja vapaa-ajantoimintaa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

 


   

Ajankohtaista

Nuorisotyö ja koulu - yhdessä ja yhteistuumin!

30.5.2018

OSAVAn tietopaketti nuorisotyön ja koulun yhteistyömuodoista on valmistunut ja luettavissa OSAVAn blogin kautta.  Sama julkaisu myös tämän linkin kautta: https://os...

OSAVAn blogissa kevään 2018 seminaarit ja materiaalit

14.5.2018

OSAVA:n blogissa https://osavablog.wordpress.com/materiaalit/ ovat kaikki hankkeen aikana tuotetut materiaalit ja seminaarien materiaalit. 

OSAVA mukana Kirkon kasvatuksen päivillä 2018

12.1.2018

OSAVA-hanke oli mukana 10.1.2018 Kirkon kasvatuksen päivillä omalla workshopillaan. Diat löytyvät OSAVAn blogista ja suoraan https://osavablog.files.wordpress.com/2018/01/osav...

Seuraa meitä somessa: