OSAVA - Osallisuuden vahvistaminen nuorten kasvuympäristöissä ja kasvuyhteisöissä 1.9.2015 - 30.6.2018 (S20325) 


OSAVA-hanke nostaa keskiöön alueen nuoret sekä nuorten parissa työskentelevät. Hankkeen tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta, nostaa hyvinvointia ja näin ollen ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä. Hankkeen aikana tehtävä työ on toimintaa nuorten hyvinvoinnin kasvattamiseksi nuorisotyön näkökulmasta.

Hankkeen avulla otetaan käyttöön nuoria aktivoivia ja osallistavia toimintamuotoja nuorten omissa kasvuympäristöissä ja -yhteisöissä. Yksi konkreettinen malli on nuorisotyön aseman vahvistaminen koulun arjessa. 

Hankkeen kautta ammattikasvattajat (koulun henkilökunta sekä kunnan, seurakunnan ja järjestöjen nuorisotyö) luovat verkostoja, jakavat hyviä käytänteitä nuorten parissa työskentelemisestä sekä saavat uusia toimintamalleja ja työkaluja työhönsä. Hankkeen tarkoituksena on kehittää nuorisotyön avulla kouluissa moniammatillista (opetusala, nuorisoala, sosiaaliala, terveysala) sekä perhekeskeistä työotetta, yhteisöllisiä toiminta-tapoja sekä tukea koulun sosiaalityötä.OSAVA-hanke nostaa myös sosiaalisen median hyödyntämisen nuorten aktivoinnin ja osallisuuden kasvattamisen välineeksi. 

Hankkeen kohdealue on Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukunnat. Hankkeen toiminta konkretisoituu pilottikouluina olevissa yläkouluissa Alavieskassa, Haapajärvellä ja Ylivieskassa sekä Raudaskylän kristillisellä opistolla. Hankkeella tuetaan myös nuorten perheitä ja vapaa-ajantoimintaa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

 


   

Ajankohtaista

Kesäterveiset OSAVA-hankkeesta!

30.5.2017

OSAVA-hanke on nyt täydessä vauhdissa ja toinen lukuvuosi alkaa olla lopuillaan. Olemme jatkaneet yhteistyötä koulujen henkilökunnan, kunnan nuorisotyöntekijöiden, s...

Ideariihi nivelvaiheeseen peruskoulusta toiselle asteelle

30.5.2017

OSAVA-hanke järjesti peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheeseen kohdennetun ideariihen 18.5.2017 klo 13-15.  Ideariiheen osallistui yksitoista ammattilaista projektipäällikö...

OSAVALLA TYÖPAJA NUORI2017-TAPAHTUMASSA TAMPEREELLA 28.3.2017

27.2.2017

NUORISOTYÖ JA KOULU NE YHTEEN SOPPII!  Nyt on aika vahvistaa nuorisotyötä koulussa. Uudistuva opetussuunnitelma antaa tähän hyvät mahdollisuudet. Tule kanssamme poh...

Follow us on social media: