Pilottipooli

Centrian koordinoimassa Pilottipooli-hankkeessa kehitettiin kokeilukulttuuria hyödyntäen, toimintamalli uusien tuotteiden ja palveluiden pilotointiin markkinoille sekä osaamisen hyödyntämiseksi helposti ja yhteistyössä. Suomalainen yritysmaailma, ja varsinkin pienet yritykset kaipaavat buustia ja potkua tuoda omia tuotteitaan ja palveluitaan markkinoille. Hankkeessa haluttiin myös ravistella ja muuttaa totuttuja liiketoiminnan malleja ja tuoda lisää avoimuutta sekä yhteistoimintaa nykyisiin toimintamalleihin.

Kehitetty uusi toimintamalli, Bisnet-palvelu mahdollistaa täysin uudenlaisen tavan kehittää, markkinoida ja myydä tai jatkojalostaa sekä uudenlaisia yhteistoimintamalleja hyödyntäen uutta kohtaamispaikkaa. Omia tuote- ja palveluideoitaan voi suunnata suoraan kohti kehitystoimia ja sitä kautta avoimia ja ostavia markkinoita jo varhaisessa vaiheessa. Portaali toimii myös kauppapaikkana niin osaamisen, tuotteiden kuin palveluidenkin osalta. Bisnet yhdistää ja kokoaa eri alojen osaajat ja tarpeet kootusti yhteen paikkaan.

Bisnet on kaksiosainen portaali, missä helppokäyttöisyys, saatavuus, vuorovaikutus, turvallisuus ja turvallinen toiminta on nostettu isoon rooliin. Tämä siksi, että saadaan madallettua kynnystä uskaltautua mukaan ja Bisnet palvelemaan oikeita käyttäjiään. Bisnetin kaksiosaisuus mahdollistaa myös maksimaalisen näkyvyyden avoimen eli julkisen puolen osalta mutta toisaalta tarjoaa turvallisen paikan tehdä yhteistyötä uusien toimijoiden kanssa suljetun eli tunnistautuneen puolen osalta.

Luotu Bisnet palvelu on uniikki ja muuttaa markkinoita kokonaisvaltaisuuden ja helppouden osalta. On yrittäjän tarve sitten yksittäisen toiminnon teettäminen tai kokonaisvaltainen pidempi ketjutus, onnistuu kaikki toimet samassa paikassa. Kokonaisvaltainen ketjutus mahdollistaa myös esim. bisnesenkeleiden ja rahoittajien mahdollisuuden tutustua heitä kiinnostaviin vaihtoehtoihin ja näin myös tämän osalta vuorovaikutus palvelussa toimii.

”Palvelukokonaisuuden näkökulmasta ja aikaresurssin säästön kannalta erittäin kiinnostava palvelu, mikä kokoaa tarvittavat kokonaisuudet yhteen paikkaan turvallisesti ja luotettavasti. Ehdottomasti palvelu minkä kehittämisessä on kunnia olla mukana.” Palvelun pilottiyrittäjä Ottomarino Oy:n toimitusjohtaja Timo Sillanpää.

Bisnet-palvelun esittely

Lisätietoa hankkeesta: Asta Aikkila-Vatanen

 

Toteutus: 1.1.2017-31.12.2018

Pilottipooli on esiselvityshanke, jossa kehitetään kokeilukulttuuria hyödyntäen toimintamalli uusien tuotteiden ja palveluiden pilotointiin markkinoille. Tavoitteena on luoda yritystoimintaan täysin uusi portaali alkuvaiheessa olevien yritysten toimintaa tukemaan ja edistämään yhteistyötä, kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Pilottipooli on osa Innokolmio-hankekokonaisuutta, johon kuuluvat Kokkolan seudun kehitysyhtiö Kosekin Kohtaamo 2.0 ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Telakka hankkeet.

Hankkeen budjetti on 100 000 euroa ja rahoitus tulee AIKO-ohjelman ERM-rahoituksesta

 

Duration: 1.1.2017-31.12.2018

Budget and funding: 100 000 euros, AIKO/ERM

Lead partner and other project partners: Centria University of Applied Sciences

Contact information: Asta Aikkila-Vatanen, asta.aikkila-vatanen@centria.fi, +358447250346

Aim of the project:
A Preliminary Project.

The aim of the project is to create an open operating model for piloting new products and services on the market.

Project activities:
During the project the new model will be developed through workshops with different partners from the working life network.

Expected results:
An operations model for piloting new products


   
Seuraa meitä somessa: