Uuden sukupolven robotiikan
demonstraatioita ja kokeilumahdollisuuksia yrityksille


Hankkeen (1.6.2021-31.5.2022) tavoitteena on tuottaa tietoa ja konkreettisia ratkaisuja uuden sukupolven robotiikasta, sekä sen hyödynnettävyydestä eri alojen tuotannollisille yrityksille Pohjanmaan alueella koronataantumasta elpymiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta.


Kehittämisen työkaluna hyödynnetään Centrian kehittämää teknologiansiirtopalvelukonseptia, joka sisältää yrityksissä tapahtuvia nopeita teknologiakokeiluja, demonstraatioita, sekä pilotointeja siirrettävillä roboteilla ja laitteilla. Siinä luodaan toimialakohtaisia referenssiratkaisuja ja välitetään tietoa teknologian sovellusmahdollisuuksista alueen yritysten käyttöön teknologiainvestointipäätösten tueksi.


Käytettävissä on erilaisiin työtehtäviin soveltuvia yhteistyörobotteja ja kuljetusrobotteja. Robotisointiratkaisuja voidaan havainnollistaa myös simulointiohjelmistojen avulla.


Ota yhteyttä:


Jimmy Nymark
robotiikka-asiantuntija
jimmy.nymark@centria.fi
050 593 4023


Jonna Björk
robotiikka-asiantuntija
jonna.bjork@centria.fi
050 407 3126


Jouni Vähäsöyrinki
projektipäällikkö
jouni.vahasoyrinki@centria.fi
044 725 0251


   
Seuraa meitä somessa: