Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta

 

SecuBot - Tietoturvan kehittämisen pilottihanke Pohjanmaan alueella

1.10.2017-31.7.2020

Tietoturvahyökkäykset ja haittaohjelmat ovat uhka julkisen sektorin ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksille. Viestinnän luottamuksellisuus ja salaus ovat avainasemassa.


Tietoturvaosaamisesta halutaan luoda Pohjanmaan alueelle ja kansallisella tasolla Suomelle kilpailuetu. Paras tapa vastata näihin kasvaviin haasteisiin toiminta-alueella on tietoisuuden ja osaamisen tason kehittäminen jo varhaisessa vaiheessa.

SecuBot - hankkeen päätarkoitus on vastata ennakoivasti tietoturvahaasteisiin. Hankkeessa rakennetaan tarvittavan tietoturvakaluston ja -ohjelmistot sisältävä laboratorioympäristö Pietarsaaren Campus Allegroon tukemaan alueen TKI-toimintaa.

 


Tavoitteena on luoda alueen yrityksiä palvelevaa uutta osaamista ja sitä kautta nostaa alueen tietoturvan tasoa ja tietoturvatietoisuutta näitä tulevia uhkia vastaan.


Tule ja osallistu!

 

Katso tietoturvalaboratorion ruotsin- ja englanninkieliset esittelyvideot tästä.


 

 

Projektsidan på Svenska

 

Yhteistyössä: Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, LKI Käldman Oy Ab, Canorama Oy, Viria Oyj, Snellman Oy Ab, Tosibox Oy, Oy Abilita Ab, Q-Net Oy, Oy KWH Mirka Ab

     

 

    

 


   

Ajankohtaista

SecuBotista tulee Centria SecuLab - SecuBot blir till Centria SecuLab

22.7.2020

Centria-ammattikorkeakoulun tutkimushankkeessa, SecuBotissa, rakennettu tietoturvalaboratorio jatkaa toimintaansa Pietarsaaressa hankkeen päätyttyä. SecuBot-nimi jää hankkeen ...

Digituen verkosto - Nätverket för det digitala stödet

13.5.2020

SecuBot osallistui Pohjanmaan liiton järjestämään tapahtumaan 5.5.2020. Tietoturva-asiantuntija Tom Tuunainen luennoi tietoturvasta ja digituen antamisesta. SecuBot deltog i en tr...

Arbeta säkert på distans 8.5.2020 kl. 13-14:30

24.4.2020

Målgrupp: Ledningen i företag och organisationer samt personal som arbetar på distans Utbildningens innehåll: Förfaringssätt för säkert arbete på dis...

Seuraa meitä somessa: