Tietoturvalaboratorio ja -palvelut

 

Tutkimus- ja testausympäristö:

 • Haavoittuvuustestaukset
 • Verkon kuormitustestaukset
 • Protokollatestaukset

 

Tietoturvalliset prosessit ja henkilöstön koulutus:

 • Tietoturvan hallinta
 • Tietosuoja-asiat
 • Tietoturvatietoisuuden lisääminen

 

Centrian tietoturvalaboratorio tutkii, testaa ja kehittää teollisen internetin ja langattomien järjestelmien tietoturvaa.

 

Tarjoamme toiminta-alueemme PK-yrityksille asiantuntemusta tietoturvan hallintaan sekä työkaluja järjestelmien tietoturvan testaukseen.

 

Datasäkerhetslaboratoriet och –tjänster

 

Forsknings- och testmiljön:

 • Sårbarhetstestning
 • Belastningstest för nätverk
 • Protokolltestning

 

Datasäkra processer och utbildning av personalen:

 • Hantering av datasäkerhet
 • Dataskyddsfrågor
 • Ökad medvetenhet om datasäkerhet

 

Centrias datasäkerhetslaboratorium utforskar, testar och utvecklar datasäkerheten för trådlösa system och industriellt internet.

 

Vi erbjuder expertis i vårt verksamhetsområde för små och medelstora företag för att hantera datasäkerhet samt verktyg för att testa datasäkerhet i system.

 


   
Seuraa meitä somessa: