Urapalvelutoimijalle

 

SETforWork-työpajat ovat oivallinen tapa tutustua työelämän toimintatapoihin ja hyvä paikka oppia etätyön tekotapoja. Mikrotyöalustoilla työkokemusta saa kerättyä ihan uudella tavalla. Pohjois-Pohjanmaan alueen työttömät ja siirtymävaiheessa olevat henkilöt ovat tervetulleita mukaan. Lisätietoa ja ilmoittautumiset Leenalle (leena.toivanen@centria.fi, 040 701 3221)! Työpajojen teemoja voi myös vapaasti ehdottaa. Huomioimme ehdotukset työpajojen sisällössä!

 

 

 

Hankkeen yhtenä tavoitteena on, että uraohjauspalvelut tukevat koulutuksesta työelämään siirtymistä. Valmistuvilla opiskelijoilla, ja muilla työelämään siirtyvillä, tulee olla nykyaikaiset työelämävalmiudet.  Kokemuksellisia työpajoja testataan osana opintojen uraohjausta ja työttömien tukipalveluita. Toiminnassa painotetaan vuorovaikutustaitojen kehittämistä etätyökaluja hyödyntäen osana uraohjauksen kokonaisuutta. Saatuja kokemuksia, työkaluja ja toimintatapoja jalkautetaan yleiseen uraohjaustyöhön. Työpajojen yhteydessä osallistujat tuottavat raportteja ja dokumentteja osallistujien kokemusten pohjalta, ja siirretään nämä opit yleiseen uraohjauksen käyttöön

Hankkeessa osallistujat pääsevät kokemaan työelämän käytänteitä etukäteen turvallisessa ympäristössä ja kehittävällä otteella, jolloin kyseisten tehtävien suorittaminen töissä on helpompaa ja osallistuja voi kehittää toimintatapoja yrityksessä. Nuoret saavat käytännön kokemuksen ja harjoituksen työelämätaidoista turvallisessa yhteisössä. He ovat itsevarmoja ja ammattimaisia jo työtä hakiessa. Hankkeen toiminnan myötä toimintatavat muuttuvat työnhakijoiden omassa toiminnassa ja AMK-opintoihin liittyvässä uraohjauksessa ja muissa urapalveluissa.


   
Seuraa meitä somessa: